Publiceringsdatum: 26 augusti 2020

Senast uppdaterad: onsdag 26 augusti, 11.14

Lokala trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning i Kungälvs kommun

Länsstyrelsen handlägger ett ärende som avser lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning i Kungälvs kommun.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och skickas till dig om du så önskar.

Synpunkter på handlingarna ska senast den 23 september 2020 skickas via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 258-11714-2020.

Kontakt