Publiceringsdatum: 18 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 18 juni, 07.30

Tormoseröd Vindpark AB, Tanums och Strömstads kommuner

Tormoseröd Vindpark AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om förlängd igångsättningstid av den tillståndsgivna vindkraftsanläggningen, Tormoseröd Vindpark, på fastigheterna Tormoseröd 1:7 och Navestads-Ejgde 1:2 i Tanums kommun samt Äng 1:10 i Strömstads kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Tanums och Strömstads kommuner samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 12 augusti 2020.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende , via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-21849-2020.

Kontakt