Publiceringsdatum: 18 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 18 juni, 06.00

Brodderuds Gård, Mariestad

Brodderuds Gård ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om ändringstillstånd för bergtäkt på fastigheten Brodderud 3:11 i Mariestads kommun. Ansökan omfattar utökning av verksamhetsområdet samt en ökning av det årliga uttaget från 200 000 ton till maximalt 300 000 ton berg.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Mariestads kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 12 augusti 2020.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende. Synpunkter kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-12111-2020.

Kontakt