Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till naturreservat Hårssjön-Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse i Härryda kommun och Mölndals stad.

Det föreslagna naturreservatet är beläget i nära anslutning till Göteborg, drygt 3 kilometer sydväst om tätorten Mölnlycke och cirka 5 kilometer sydost om Mölndals stad.

Hårssjön är en större näringsrik slättsjö, med ett mycket rikt fågelliv. Omkring sjön finns värdefulla lövskogar och myrmarker, exempelvis Rambo mosse. Området som är stort, varierat och lätt att ta sig till, lämpar sig utmärkt för olika sorters friluftsaktiviteter och är därmed ett viktigt tätortsnära naturområde.

Samtliga av Länsstyrelsen kända sakägare får förslaget med post till den av Länsstyrelsen kända postadressen.

Förslaget finns även tillgängligt på kommunkansliet i Härryda kommun, Mölndals stad och hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg samt på Länsstyrelsens webbplats.

Sakägare föreläggs härmed att till Länsstyrelsen senast 8 oktober 2020 inkomma med eventuellt yttrande över förslaget. Yttrandet ska skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 511-14697-2012.

Kontakt