Publiceringsdatum: 16 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 16 juni, 06.00

Eolus Vind AB, Ulricehamns kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 9 juni 2020 förlängt igångsättningstiden för vindkraftsverksamheten på fastigheterna Dållebo 1:4, 1:10 och 2:2 samt Åsgården 1:1, i Ulricehamns kommun, enligt tillståndet givet den 28 april 2017 (dnr 551-25162-2014). Verksamheten ska ha satts igång senast den 31 december 2023.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Ulricehamns kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 14 juli 2020 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-12222-2020.

Kontakt