Publiceringsdatum: 14 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 14 maj, 06.00

Tanumshedes avloppsreningsverk, Tanums kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 8 maj 2020 gett Tanums kommun tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till avloppsreningsverk på fastigheterna Västerby 1:5, 1:6 och 1:15 i Tanums kommun. Tillståndet omfattar maximal genomsnittlig veckobelastning om 6 000 personekvivalenter.

Tillståndet omfattar maximal genomsnittlig veckobelastning om 6 000 personekvivalenter.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Tanums kommun samt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 12 juni 2020 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-6728-2019.

Kontakt