Publiceringsdatum: 27 mars 2020

Stena Recycling AB, Åmåls kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 19 mars 2020 beslutat att avsluta prövotidsförfarandet för utgående vatten från Stena Recyclings avfallsanläggning i Åmål förutom i fråga om utsläpp av PFAS. Samtidigt har ett nytt slutligt villkor fastställts.

Stena Recycling AB driver en avfallsanläggning i Åmål. Tillståndet till anläggningen har varit förenat med en prövotid för utredning av utsläppen av föroreningar till vatten från anläggningen. Miljöprövningsdelegationen har den 19 mars 2020 beslutat att avsluta prövotidsförfarandet för utgående vatten från anläggningen utom i fråga om utsläpp av PFAS. Samtidigt har delegationen fastställt ett nytt slutligt villkor för föroreningar i utgående vatten samt förlängt prövotiden för utsläpp av PFAS till vatten.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Åmåls kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 23 april 2020 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-30917-2018.

Kontakt