Publiceringsdatum: 27 mars 2020

NCC Industry AB, Kungälvs kommun

NCC Industry AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om ändring av tillstånd till hantering av inert avfall och inert deponi på fastigheterna Skälebräcke 1:16 och Ängegärde 5:1 i Kungälvs kommun.

Ansökan omfattar att maximalt 280 000 ton entreprenadberg per år ska kunna tas emot och återvinnas på anläggningen genom krossning och siktning. Dessutom omfattar ansökan mellanlagring och återvinning genom krossning och sortering av totalt högst 20 000 ton inert avfall per år.

Handlingarna i finns tillgängliga på kommunkansliet i Kungälvs kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Synpunkter på ansökan ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 27 april 2020.

Synpunkter kan skickas in digitalt via Länsstyrelsens e-tjänst Komplettering eller yttrande. Synpunkter kan också skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-38222-2019.

Kontakt