Publiceringsdatum: 13 mars 2020

Rabbalshedes Kraft AB, Dals-Eds kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 6 mars 2020 gett Rabbalshedes Kraft AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till vindkraftverksamhet på fastigheterna Hedmarken 1:8 och Mon 1:3 i Dals-Eds kommun.

Tillståndet gäller för att uppföra och driva fem (5) vindkraftverk med vardera en maximal totalhöjd på 230 meter samt tillhörande anläggningar.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Dals-Eds kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 14 april 2020 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-12052-2019.

Kontakt