Publiceringsdatum: 6 mars 2020

Lantmännen Aspen AB, Härryda kommun

Miljöprövningsdelegationen har den 26 februari 2020 gett Lantmännen Aspen AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till blandning, fyllning och lagerhållning av kemisk-tekniska produkter på fastigheten Hindås 1:457 i Härryda kommun.

Tillståndet gäller för blandning, fyllning och lagerhållning av kemisk-tekniska produkter till en mängd av högst 45 000 ton per år.

Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Härryda kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götalands län (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00).

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 1 april 2020 och skickas med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Ange diarienummer 551-23820-2019.

Kontakt