Publiceringsdatum: 18 februari 2020

Marstrands skärgård, föreslaget naturreservat

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av naturreservatet Marstrands skärgård i Kungälvs kommun.

Det föreslagna naturreservatet utgörs av obebyggda öar och hav och sträcker sig som en båge runt de stora Marstrandsöarna. Samtliga, av Länsstyrelsen kända sakägare, får förslaget med post till den av oss kända postadressen. Förslaget finns även tillgängligt på kommunkansliet i Kungälvs kommun, hos Länsstyrelsens naturavdelning i Göteborg. Här kan du ta del av handlingarna:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Följebrev remiss.pdföppnas i nytt fönster 101.8 kB 2020-02-20 10.15
2. Förslag till beslut.pdföppnas i nytt fönster 427.5 kB 2020-02-20 10.15
Bilaga 1 Beslutskartor inkl. tabell 1.pdföppnas i nytt fönster 10 MB 2020-02-20 08.13
Bilaga 2 Översiktskarta.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2020-02-20 08.13
Bilaga 3B Skötselområden kartor.pdföppnas i nytt fönster 7.8 MB 2020-02-20 08.13
Bilaga 3C Naturtyper kartor.pdföppnas i nytt fönster 8.3 MB 2020-02-20 08.13
Bilaga 3D friluftsliv och fornlämningar kartor.pdföppnas i nytt fönster 7.1 MB 2020-02-20 08.13
Bilaga 3 Skötselplan.pdföppnas i nytt fönster 942.5 kB 2020-02-20 08.13
Bilaga 4 sakägarförteckning.pdföppnas i nytt fönster 230.3 kB 2020-02-20 08.13

Yttranden ska komma till Länsstyrelsen senast den 30 april 2020. Ange diarienummer 511-29009-2016.

Synpunkter kan skickas in:

Kontakt