Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

04- 05 mar 2025 klocka 08.30 - 12.00

Nödvattenövning 4–5 mars

En hand håller i ett glas som fylls på med dricksvatten

Foto: Anders Rudäng

Länsstyrelsen i Västra Götaland planerar att hålla nödvattenövningar för två olika kommunkluster i Västra Götaland i början av 2025. Temat på övningen är ”stor störning på dricksvattenförsörjningen”. Ett av de kommunkluster som är aktuella är Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil och Sotenäs.

Välkommen att delta i en delregional övning för att stärka förmågan att hantera konsekvenserna inom samhällsviktig verksamhet av en stor störning inom dricksvattenförsörjningen. Övningen är lärande, inte kontrollerande, och det kommer finnas tid för reflektion och diskussion.

Övningens fokus ligger inte på dricksvattenproducenterna – utan på att hantera konsekvenserna hos samhällsviktig verksamhet, exempelvis vård/skola/omsorg/måltidsverksamhet.

Syftet med övningen är att du som deltar ska få med dig förslag och förbättringsåtgärder att jobba vidare med i din verksamhet.

Mål med övningen

 • Klargöra roller, ansvar och befogenheter
 • Öka förmågan till gemensam prioritering samt därefter samordning och inriktning av tillgängliga resurser
 • Öka medvetenheten hos verksamheterna gällande volym och kvalitet av dricksvatten
 • Identifiera utvecklingsområden

Deltagande sker på plats för dig som deltar i övningen och du/ni ska öva på att hantera de praktiska frågor som uppstår inom respektive aktörs ansvarsområde.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras:

 • Hur skulle vi agera under rådande scenario? Till exempel bedriva grundskola utan tillgång till ordinarie funktion på toaletter?
 • Hur sker nödvattenförsörjningen i verksamheter inom inom vård och omsorg? Hemtjänst? LSS? med flera (De som bor i eget hem men som inte kan hämta vatten vid nödvattentank som ställs ut)
 • Behöver och kan vi upprätthålla vår verksamhet – helt eller delvis?
 • Om vi inte upprätthåller verksamheten vad får det för konsekvenser direkt eller indirekt?
 • På vilket sätt kan vi skapa en beredskap för att klara oss med mindre vatten eller inget vatten?
 • Vilka behöver vi samverka och samarbeta med för att trygga samhällets funktionalitet?
 • Vilka kan vi ge stöd till för att upprätthålla samhällets funktionalitet?
 • Vilka behöver vi stöd ifrån – vet dessa aktörer om att vi eventuellt skulle behöva stöd?

Målgrupp

Du som arbetar i samhällsviktig verksamhet, exempelvis kommunledning, säkerhetsfunktion, kommunikation, miljö och hälsa, socialtjänst, vård och omsorg, måltidsverksamhet, skola, samt teknik/dricksvattenproduktion. Utöver representanter från kommunen kommer även deltagare från Länsstyrelsen, räddningstjänsten, polisen, kriminalvården, Försvarsmakten, och företag att bjudas in som stöd och som resurspersoner för de övade aktörerna.

Vår målsättning är att varje övad aktör anmäler 2–3 personer från respektive samhällsviktig verksamhet, dels från ledande funktion i förvaltningsledning och dels från verksamheten. Detta innebär att varje aktör kan bjuda in cirka 15 personer.

Förberedelser

Inför övningen rekommenderar vi att du som deltagare tar del av aktuella och kända kris/beredskapsplaner för din verksamhet/organisation inklusive eventuell nödvattenplan. Samhällsviktig verksamhet behöver uppskatta sitt behov av dricksvatten i ett normalläge och ha en uppfattning om sitt minimibehov av dricksvatten för att klara av att bedriva verksamhet. Du som deltar förväntas bidra med den kompetens du redan har, eller under workshopen kan ta reda på genom att ringa en kollega.

Vi förväntas inte vara i hamn med färdiga lösningar efter dessa dagar men vi kommer ha gjort en rejäl förflyttning och ha en planering framåt.

Var:
Kustvägen 10H, 455 61 Dingle
Kostnad:
Kostnadsfritt. Deltagarna står själv för lunch.
Sista anmälningsdag:
17 feb 2025

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det finns 97 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 17 februari klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Jessica Lovell
E-post till jessica.lovell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 42 42

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss