15 okt 2024 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning till barnrättsstrateg

Illustration över barn som leker

Varmt välkomna till en fyradagars grundutbildning till barnrättsstrateg.

Syftet med utbildningen är att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Västra Götaland.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är personer som arbetar strategiskt med frågor som rör barn i kommuner och Västra Götalandsregionen.

Föreläsare

Utbildningen genomförs av Marie Lundin Karphammar och Sylvia Carlsdotter, Sveriges Kommuner och Regioner, på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är fördelad på fyra heldagar, två under hösten 2024 och två under tidig vinter 2025. Det är obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen. Avsatt tid samt mandat för förankring och implementering av det fortsatta arbetet bör du ha diskuterat med din närmaste chef före anmälan.

Under utbildningen sista dag deltar landshövding Sten Tolgfors och barnombudsman Juno Bloom.

Utbildningsdagarna är:

  1. 15 oktober 2024 – fysiskt i Göteborg
  2. 11 november 2024– digitalt
  3. 17 januari 2025 – digitalt
  4. 18 februari 2025 – fysiskt i Göteborg

  • Introduktion till konventionen om barnets rättigheter: historik, juridisk status och övervakning.
  • Problematisering av begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnets bästa – teori, värderingar och praktik.
  • Grundläggande kunskaper om att arbeta barnrättsbaserat. En handlingsplan för barnrättsarbete i den egna verksamheten kan upprättas.
  • Fördjupad kunskap om konventionens grundläggande principer och generella implementeringsartiklar.
  • Genomgång och genomförande av prövning av barnets bästa i teori och praktik.
Var:
Scandic Crown i Göteborg, samt digitalt
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Vid sen avanmälan kan dock en eventuell avgift att tas ut.
Sista anmälningsdag:
15 sep 2024

Anmäl dig

Du anmäler dig till utbildningens samtliga fyra dagar. Anmälan är bindande och vid avanmälan efter 15 september kan en avgift komma att debiteras. Platsen kan överlåtas till en kollega.

Vid allergier och behov av hjälpmedel, mejla diana.lugero@lansstyrelsen.se

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det finns inga lediga platser kvar.

Vi kan komma att behöva omfördela platserna så att alla kommuner får lika många platser.

Kontakta diana.lugero@lansstyrelsen.se om du vill skriva upp dig på en reservlista för att få en plats efter omfördelning av platser eller sjukdom.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss