04 okt 2024 klocka 09.00 - 16.00

Att möta och motivera våldsutövare, 4 oktober 2024

Dekorativ bild

Illustration: Danny Eriksson.

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en utbildningsdag med fokus på att upptäcka, bemöta och motivera våldsutövare till stöd och behandling.

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om våldsutövare och hur ett motiveringsarbete görs bäst för att en kontakt ska leda till stöd, behandling eller andra insatser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom socialtjänsten i Västra Götaland som möter personer som utövar våld i nära relationer och har möjlighet att informera om och motivera till stöd och behandling. Exempelvis, barnhandläggare, vuxenhandläggare, samordnare, medarbetare inom familjerätt, föräldrabehandlare, föräldrastödjare, kuratorer samt andra professionella som kommer i kontakt med personer som utövar våld i nära relationer.

Heldagsutbildning

Utbildningen omfattar en heldag, 3 eller 4 oktober 2024. Du ska alltså anmäla dig till endast en av dagarna.

Inför utbildningen

För dig som inte har förkunskap i ämnet hänvisar vi till att innan utbildningsstart gå webbkurs om våld.

https://webbkursomvald.se/ Länk till annan webbplats.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget kontakta kajsa.bogren@lansstyrelsen.se

Förståelse för våldets mekanismer

Med en djupare kunskap om våldets psykologi kan den professionella möta klienten där hen befinner sig. Genom att förstå kopplingar mellan livshistoria, primär vanmakt, sekundär ilska och våldsamt beteende ökar sannolikheten för ett möte där klienten upplever sig sedd - en förutsättning för motivation och kontakt.

Fördjupad förståelse och förklaringsmodeller kring våldsutövare

Med en medvetenhet om hur olika teoretiska linser påverkar just mig som professionell, kan jag navigera klokare i de samtal där jag drabbas av rättningsreflexer och andra ohjälpsamma processer. Vilka linser har jag på mig i mötet med våldsutövare? Och hur påverkar det mig?

Kunskap om hur man kan upptäcka och bemöta och motivera personer som utövar våld mot närstående

Vad ökar sannolikheten för att den våldsutövande föräldern ska röra sig från skam, förnekelse och minimering mot förändringsmotivation och ansvar? Vi tittar på konkreta vägar i svåra samtal.

Att informera om insatser och stöd på ett professionellt sätt

Kursdeltagaren får en översiktsbild av samtalsstrukturen Samtal om våld och konkreta råd för att kunna beskriva densamma för klienten. Med bilden av ”Känslotermometerns många lager” får klienten en första förståelse för våldsbehandlingens möjligheter.

Under kursen varvas föreläsning, samtal i smågrupper, korta reflektioner, filmer och uppföljning i storgrupp.

Kursledare

Dan Rosenqvist är legitimerad psykolog, KBT-terapeut och är utbildad i EMDR, compassionfokuserad och affektfokuserad psykodynamisk terapi. Han har ett särskilt intresse för motiverande samtal, mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi. Tidigare har han arbetat som behandlare på behandlingshem för personer med kemiskt beroende. Han har även arbetat med psykisk ohälsa hos ungdomar och psykosomatik hos vuxna. Dan är medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz (Gothia, 2013).

Dan har arbetet med behandling av våldsutövare i över tio år och har tillsammans med Kjell Nordén tagit fram samtalsstrukturen - Samtal om våld och har deltagit i framtagande av det internetbaserade behandlingsprogrammet för våldsutövare, IVIN och två forskningsprojekt vid Linköpings universitet. I samarbete med Kriminalvården har de bidragit i utvecklingen av behandlingsprogrammet PREDOV.

Var:
Scandic Crown, Polhemsplatsen Göteborg
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Sista anmälningsdag:
17 sep 2024

Anmäl dig

Vi har cirka 60 platser per utbildning. Vi förbehåller oss rätten att fördela platser vid stort intresse.

Avanmälan sker senast två veckor innan utbildningen och därefter går det att överlämna platsen till en kollega. Om kursen är fullbokad kan du mejla oss för att komma med på reservlistan.

För att avanmäla, ändra anmälan eller komma med på reservlistan mejla: kajsa.bogren@lansstyrelsen.se

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Sista anmälningsdag är den 17 september klockan 23.59.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss