26 sep 2024 klocka 09.00 - 12.00

Dialogforum – Att arbeta med våldsutövare

Illustration av en man med en knuten näve, sedd bakifrån. Bilden symboliserar en våldsutövare. 

Illustration: Danny Eriksson.

Välkommen till en digital träff för chefer, strateger och personal som i sitt arbete kan komma att möta personer som utövar våld mot närstående.

Vi bjuder in till ett Dialogforum med temat Att arbeta med våldsutövare. Under detta forum kommer vi att ge en omvärldsbeskrivning, ge tid för ett par verksamheter att beskriva sitt arbete med målgruppen samt ge tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Syftet är att vi tillsammans identifierar framgångsfaktorer, utmaningar och stödbehov i arbetet med våldsutövare, och få en bild av hur ett systematiskt arbete kan organiseras.

Träffen hålls digitalt. En länk till mötet skickas senast den 25 september till anmälda deltagare.

Målgrupp

Vi vänder oss till yrkesverksamma inom kommun, region och civilsamhälle i Västra Götaland, som på olika sätt träffar personer som utövar våld mot närstående. Vi vänder oss till både chefer och medarbetare.

Exempel på frågeställningar som berörs under träffen

  • Vilka utmaningar och framgångsfaktorer finns i arbetet med att upptäcka och motivera våldsutövande till stöd och behandling?
  • Vilka behov finns av kunskap och stöd för att utveckla arbetet med våldsutövare?
  • Hur organiserar er kommun stöd och insatser för våldsutövare? Vilka hinder och möjligheter finns för samverkan och samordning mellan olika enheter och verksamheter?
  • Hur arbetar ni med unga våldsutövare? Har ni kännedom om vad det finns för stöd och behandling för målgruppen?

Förberedande frågor skickas ut till anmälda deltagare i god tid före träffen. Ni kommer att delas in i grupper utifrån om du är medarbetare eller chef. Vi förbehåller oss rätten att fördela platser vid stort intresse.

Varmt välkommen med din anmälan!

Bakgrund

Förändrad Socialtjänstlag

För att förebygga våld och andra övergrepp i nära relationer infördes den 1 augusti 2021 nya bestämmelser i socialtjänstlagen. Förändringen innebbär bland annat ett uttalat krav att det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska upphöra med våldet eller övergreppen.

Förändrat uppdrag till Länsstyrelserna

Från 2023 har Länsstyrelsen ett regeringsuppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte riktat till yrkesverksamma som arbetar med att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. Uppdraget sträcker sig från 2023 till 2028.

Länsstyrelsens utbildningssatsning från 2021 och framåt

Samtal om våld

Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2021 gett utbildning i metoden Samtal om våld riktat till yrkesverksamma som erbjuder stöd och behandling. Parallellt har Länsstyrelsen samlat chefer för stöd i arbetet med målgruppen våldsutövare. Under åren har såväl framgångsfaktorer som utmaningar identifierats i att implementera ett arbete med våldsutövare.

Utbildning till yrkesverksamma för att motivera våldsutövare till stöd och behandling

Hösten 2024 lanserar Länsstyrelsen en ny utbildningssatsning riktad till socialsekreterare, samordnare, medarbetare inom familjerätt, föräldrabehandlare, föräldrastödjare, kuratorer samt andra professionella som kommer i kontakt med våldsutövare och önskar ökad kunskap inom området. Syftet är att ge yrkesverksamma kunskap för att kunna informera och motivera våldsutövare till stöd och behandling.

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor

Var:
Träffen genomförs digitalt.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
09 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Sista anmälningsdag är den 9 september klockan 23.59.

Funktion/ansvar (obligatoriskt) * (obligatorisk)
Funktion/ansvar (obligatoriskt)


Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss