25 sep 2024 klocka 09.00 - 09.45

Jämställdhet och mänskliga
rättigheter inom civil beredskap

En äldre man och två barn sitter runt ett bord och spelar spel. De har filtar över axlarna. På bordet finns en vattendunk, radio, ett tänt stearinljus och böcker. Bilden symboliserar civil beredskap.

Illustration: Danny Eriksson.

Välkommen på en digital träff om jämställdhet och mänskliga rättigheter inom civil beredskap. Vi kommer bland annat att lyfta länets nya strategi för jämställdhet
där civil beredskap finns som särskilt fokus.

Kriser eller väpnat angrepp påverkar befolkningen på olika sätt. Offentliga aktörer har ett ansvar att ta hänsyn till människors olika möjligheter till delaktighet och skydd i beredskapsarbetet.

Hantering av kriser och krig innebär att snabba beslut kan behöva fattas och att skyndsamma åtgärder kan behöva genomföras. Tidigare erfarenheter har visat att jämställdhet och mänskliga rättigheter då ofta hamnat i skymundan. För att undvika det bör dessa sakområden integreras i arbetet med att utveckla det civila beredskapssystemet. På så sätt höjer vi vår förmåga och samhället bli mer förberett på att tillgodose individens rättigheter.

Länsstyrelsen bjuder in till en informationsträff med utgångspunkt i den nya strategin. Syftet är att inspirera och motivera till att integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i utvecklingen av det civila beredskapssystemet.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner som arbetar med eller har intresse av civil beredskap.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det finns 182 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 september klockan 23.59.
Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Var:
Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 sep 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss