12 sep 2024 klocka 12.00 - 13.00

Lunchwebbinarium om nya penningtvättsföreskrifter

Svenska sedlar i olika valörer ligger utspridda

Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som träder i kraft den 1 juli 2024. Lunchwebbinariet är en möjlighet för dig som verksamhetsutövare att få information om vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna och vad dessa innebär för dig som omfattas av länsstyrelsernas tillsyn.

Länsstyrelserna har i samverkan tagit fram uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (föreskrifterna).

Uppdateringarna i föreskrifterna syftar främst till att förtydliga gällande rätt och göra det enklare för verksamhetsutövare som omfattas av länsstyrelsernas tillsyn att fullgöra sina skyldigheter. Uppdateringarna gäller bland annat att länsstyrelserna infört en tabell för kundkännedomsåtgärder och gjort förtydliganden om kraven på den allmänna riskbedömningen.

Länsstyrelserna har även infört ett nytt kapitel i föreskrifterna om skyldighet för verksamhetsutövare att rapportera uppgifter om verksamheten. Länsstyrelsernas ambition är att under hösten 2024 förbereda verksamhetsutövarna om när rapporteringen ska ske samt förtydliga vilka uppgifter som ska rapporteras.

Under webbinariet kommer det finnas möjlighet att ställa skriftliga frågor till länsstyrelserna om de nya föreskrifterna. Ange i vilket län din verksamhet är baserad när du ställer din fråga.

Målgrupp

Verksamhetsutövare som står under länsstyrelsernas tillsyn enligt penningtvättslagen, det vill säga verksamheter som erbjuder bokförings- eller revisionstjänster, bolagsförmedlare, skatterådgivare, oberoende jurister, pantbanker, kontanthandlare, konsthandlare med flera.

Praktiska detaljer

Webbinariet hålls digitalt via Mediaflow.

Föreläsning om nya föreskrifter inom penningtvätt och finansiering av terrorism, Mediaflow Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss