04- 18 sep 2024 klocka 13.00 - 15.30

Värmebölja – hur skyddar vi barn i förskolan?

Närbild på en termometer som visar närmare 40 grader. I bakgrunden en sol som gassar mot en blå himmel. Bildkälla: SMHI.

Bildkälla: SMHI.

Utbildning och erfarenhetsutbyte för länets kommuner kring hantering av värmeböljor i förskoleverksamhet.

Värmeböljor blir vanligare, kraftigare och längre i ett förändrat klimat. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller beredskap och förebyggande åtgärder. Små barn är särskilt sårbara för höga temperaturer.

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Folkhälsomyndigheten och SMHI bjuder in till digital utbildning och erfarenhetsutbyte för att öka kunskapen i länets kommuner om värmerelaterade utmaningar i förskolan, möjliga åtgärder och tillgänglig vägledning. Vi vill också ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner och verksamheter.

Utbildningen omfattar två tillfällen: 4 och 18 september

Vi kommer att genomföra två digitala tillfällen med tid för eget arbete och reflektion emellan. Beräknad tid för detta är 1–2 timmar.

Mellan de digitala träffarna behöver ni göra ett eget arbete och reflektion utifrån givna frågor. Mellan dessa träffar har ni möjlighet att skicka in uppkomna frågor till Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SMHI. Dessa kan tas upp den 18 september, alternativt svarar vi direkt till er.

Program

4 september, kl 13.00-15.30

SMHI, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen berättar utifrån följande övergripande frågeställningar:

  • Klimatförändringar, klimatanpassning och värmeböljor – hur påverkas Västra Götaland?
  • Tillgängliga vägledningar och metoder – vilket stöd finns för hantering av värmeböljor?
  • Hur kan ni förbereda inför kommande somrar och vad kan ni göra för anpassningar under en pågående värmebölja?
  • Vilka exempel på åtgärder finns det?

Ni kommer också att få möjlighet att reflektera och diskutera med varandra under eftermiddagen för att dela utmaningar, erfarenheter och tips, samt få med er frågor att arbeta med inför del två den 18 september.

18 september, kl 13.00-15.30

Vid detta tillfälle har ni möjlighet att lyfta frågor till Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SMHI utifrån det ni hörde den 4 september och de frågor ni arbetat med själva.

Under det här tillfället fokuserar vi på att besvara frågor som kommit in sedan förra tillfället. Vi kommer också att dela erfarenheter och goda exempel med varandra, utifrån ert arbete sedan första tillfället och annat arbete i kommunen.

Målgrupp

Kommunens förvaltning för förskola, verksamhetsansvariga för förskola, fastighetsförvaltning och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Ni får störst nytta av ert deltagande om ni är flera deltagare från kommunen som representerar dessa olika målgrupper. Då skapar ni möjligheter att utveckla ert arbete tillsammans.

Var:
Digitalt i Zoom via SMHI. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
28 aug 2024

Anmäl dig till 4 och 18 september

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Sista anmälningsdag är den 28 augusti klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss