29 aug 2024 klocka 08.30 - 16.00

Hur kan vi bättre nå ut med stöd och insatser till nyanlända och utrikesfödda föräldrar?

Illustration av en man som sitter i en soffa och läser för två barn.

Illustration: Emma Johansson Thoong

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en andra workshop om brottsförebyggande föräldraskapsstöd.

Tidigare satsningar på föräldraskapsstöd har inte nått föräldrar i utsatta områden i samma utsträckning som på andra håll. Ibland behövs andra typer av arbetssätt och uppsökande insatser för att nå fler föräldrar. Vad säger forskningen om nyanlända och utrikesfödda föräldrars behov och förutsättningar att ta emot stöd?

Dagen är för dig som arbetar med föräldraskapsstöd eller som verksamhetsutvecklare/metodutvecklare inom föräldraskapsstöd i utsatta områden i Göteborg, Trollhättan och Borås.

Målgrupp

Dagen är för dig som arbetar med föräldraskapsstöd eller som verksamhetsutvecklare/metodutvecklare inom föräldraskapsstöd i utsatta områden i Göteborg, Trollhättan och Borås

Medverkande

Jeanette Olsson, forskare från Göteborgsregionen FOU i Väst
Sabina Kapetanovic, docent i psykologi från Högskolan Väst
Åsa Nilsen och Maria Blomberg, utvecklingsledare från Göteborgs stad

Program

08:30 Registrering. Kaffe och smörgås

9.00 Länsstyrelsen hälsar välkommen

9.15 Migration, identitet och föräldraskapsstöd. Om att hantera det interkulturella mötets utmaningar

10.00 Workshop: Hur kan vi arbeta med att bygga tillit?

10.30 Paus

10.45 Föräldraskapsstöd för nyanlända och utrikesfödda – vad fungerar?

11.15 Workshop: Vad syftar föräldraskapsstöd till?

11.45 Lunch

12.45 Föräldrar som centrala skyddsfaktorer i riskfyllda områden. Vad uttrycker föräldrar för oro och behov?

13.30 Workshop: Hur kan vi möta föräldrars behov av stöd?

14.00 Fikapaus

14.30 Riktat stöd för utländska föräldrar i socialt utsatta områden –Erfarenheter från en pilotstudie om programmet Trygga föräldrar

15.30 Prata med föräldrar - presentation av ett utbildningsmaterial om tillitsbaserad och interkulturell dialog från Göteborgs stad

15.45 Summering

16.00 Avslut

Bakgrund

Länsstyrelser i län med utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden som identifierats av Polismyndigheten ska under 2023–2026 erbjuda stöd till kommuner, regioner och andra relevanta aktörer med att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd i föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år. Uppdraget ska bidra till att bekämpa och förebygga kriminalitet bland barn och unga.

Var:
Scandic Crown, Göteborg
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det finns inga lediga platser kvar.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse kommer Länsstyrelsen att göra ett urval som möjliggör bästa erfarenhetsutbyte.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss