Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

21 maj 2024 klocka 09.00 - 16.30

Grundläggande utbildning i samverkan vid händelser med farliga ämnen CBRNE

Utbildningen riktar sig till personal vid blåljusmyndigheter och ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet samt belysa vikten av samverkan med andra aktörer vid händelser med farliga ämnen (CBRNE-händelser).

Utbildningen ska också öka kunskapen om den egna säkerheten och minska konsekvenserna vid händelser med farliga ämnen.

Målgrupp

Dagen riktar sig till personal inom blåljusmyndigheter och samverkansaktörer i länet som har varit i tjänst i minst två år. Det gäller personal från kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvård, polis, kustbevakning, Tullverket med flera.

Om dagen

Dagen inleds med ett teoripass om olika ämnen som påträffas vid en olycka eller händelse. Vi avslutar med en skrivbordsövning utifrån en vardaglig händelse, för att öva agerande vid en händelse utifrån förmiddagens teoripass.

Utbildningen omfattar en heldag, kl 09.00-16.30.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvården och polismyndigheten.

Dagen finansieras genom ett krisberedskapsprojekt som ska stärka vår förmåga att hantera CBRNE-händelser. Länsstyrelsen håller samman projektet.

Klädsel

Uniform eller motsvarande för inre tjänst.

Vad betyder CBRNE?

CBRNE är en förkortning och står för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear och Explosive.

C-ämnen är kemiska ämnen som kan orsaka skada på människor, miljö, djur eller växter.

B-ämnen avser de mikroorganismer, toxiner (producerade av organismer) och parasiter som kan orsaka infektion, allergi eller förgiftning hos människor, djur eller växter.

RN-ämnen avser radioaktiva och nukleära ämnen.

E-ämnen är explosivämnen inklusive blandningar.

Läs mer om CBRNE händelser hos Myndigheten för samhällsskydd och bereredskap

CBRNE i vår omvärld (msb.se) Länk till annan webbplats.

Var:
Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, 402 23 Göteborg
Kostnad:
Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
19 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 april klockan 23.59.

Kontakt

Matthias Johansson
Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 47 34
mathias.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss