Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12 mar 2024 klocka 09.00 - 12.00

Delregional workshop i Göteborgsregionen om Länsstyrelsens regeringsuppdrag kring elektrifiering

Kraftledningar mot himmel med solnedgång. Bilden tagen från ett högt berg med utsikt över skog. 

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder, tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, in till en halvdagsworkshop om Länsstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan för elektrifiering i Västra Götaland. Den övergripande frågeställningen vid workshopen handlar om att tillsammans besvara frågan om hur vi på bästa sätt kan möjliggöra elektrifieringen i Västra Götaland.

Syftet med workshopen är framför allt att Länsstyrelsen ska få kunskap om och förståelse för det lokala perspektivet inom elektrifieringen. Träffen är också en möjlighet för deltagarna att komma med inspel och lyfta olika utmaningar till Länsstyrelsens handlingsplan för elektrifiering. Att nätverka och skapa förståelse för olika perspektiv är också ett viktigt syfte.

Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Under workshoppen kommer fokus ligga på att identifiera utmaningar och lösningar för följande:

  1. Elproduktion - Hur kan vi möjliggöra ökad lokal elproduktion till 2030/2045?
  2. Distribution - Hur kan vi möjliggöra tillräcklig kapacitet i elnätet för att möta elektrifieringen till 2030/2045? Både genom att nyttja befintligt nät effektivare och även genom utbyggnad av nytt elnät.
  3. Effektiv energianvändning - Hur skapar vi en effektiv användning av el till 2030/2045? Exempelvis inom samhällsplanering, laddning av elfordon, uppvärmning och en flexibel elanvändning.
    Lösningar kan identifieras på olika nivåer, från det lokala och det regionala till det nationella. Fokus under denna workshop bör dock ligga på åtgärder som kan genomföras på regional och lokal nivå.

Programmet för workshopen Pdf, 173.2 kB.

Målgrupp

Tjänstemän i kommuner inom Göteborgsregionen som har kompetens inom energiplanering och elektrifiering (till exempel tjänstepersoner inom samhällsbyggnad, miljö, energi, näringsliv och beredskap), elnätsbolag, kommunalförbund, energikontoret väst.

Praktisk information

Max två-tre deltagare per kommun.

Mer information och detaljerat program kommer längre fram.

Var:
Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
05 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det finns 24 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 mars klockan 23.59.

Kontakt

Namn: Andrea Teran Öman
Telefon: 010-224 48 41
Mejladress: andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss