Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

31 jan 2024 klocka 12.00 - 13.00

Gynna fåglarna i åkerlandskapet – lunchwebbinarium

En sånglärka sitter i en åker omgiven av gröna blad.

Foto: Johan Wallander

Hur går det för odlingslandskapets fåglar och hur gör du om du vill ha fler? Martin Green, Lunds universitet, berättar det senaste om läget i Västra Götaland och om de effektivaste åtgärderna - på fälten, åkerkanterna och i småbiotoperna på gården. Kan dina miljöytor spela en roll för fåglarna?

Lärkan är nog den viktigaste fågeln i svenska dikter och visor. Den har, liksom tofsvipa och storspov, åkermarken som sin absolut viktigast livsmiljö. Sånglärkorna har minskat startk det senaste halvseklet, men nu ser det ut som att trenden vänt. Stämmer det och vad kan vi göra för tofsvipan och de andra jordbruksfåglarna också ska bli fler?

Martin Green, Svensk fågeltaxering, Lunds universitet, berättar hur det går för fåglarna i odlingslandskapet och om vilka åtgärder som har god effekt. Förutom att inventeringen följer enskilda arter har Svensk fågeltaxerings resultat gett en indikator över biologisk mångfald i odlingslandskapet, med dataserier på nästan 50 år.

Tid och plats

Träffen hålls digitalt över lunchen den 31 januari kl 12.00-13.00.

Du som önskar en längre föreläsning på samma ämne och med mer utrymme för frågor är välkommen till

Gynna fåglarna i åkerlandskapet den 6 februari, kl 18.30-20.00.

Du är också välkommen att delta på ett webbinarium på ämnet

Gynna fåglarna på strandäng och vall den 28 februari kl 18.30-20.00

Målgrupp

Aktiviteten riktar sig till dig som är jordbrukare och vill veta mer om hur du kan gynna fåglarna på din gård och i dina fält.

Praktisk information

Föreläsningen hålls digitalt via Skype. Vi rekommenderar att du har en dator med högtalare och gärna mikrofon. Någon dag innan webbinariet kommer du att få ett mejl med instruktioner om hur du kopplar upp dig och en länk till mötet.

Andra liknande aktiviteter

Under vintern håller vi ytterligare webbinarier där du kan höra mer om hur du ökar den biologiska mångfalden i odlingen och vilken nytta du har av det. Välj bland följande aktiviteter:

Gynna nyttodjuren i växtodlingen, del 1, webbinarium 23 januari

Gynna nyttodjuren i växtodlingen, del 2, webbinarium 29 januari

Anlägg blommande trädor och remsor, lunchwebbinarium 2 februari

Anlägg blommande trädor och remsor, webbinarium 27 februari

Anlägg lähäckar för växtodlingen, webbinarium 20 februari

Anlägg lähäckar för växtodlingen, webbinarium 21 februari

Om projektet Ett rikt odlingslandskap

I projekt Ett rikt odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen för att bevara och synliggöra de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag. Vi stöttar din landskapsskötsel genom att visa på bra åtgärder du själv kan göra. Läs gärna mer på

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt via Skype.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
29 jan 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du inte har fått en bekräftelse på din anmälan via e-post inom en timme - hör av dig till kontaktpersonen så att vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Om aktiviteten är fullbokad - kontakta kontaktpersonen nedan för att komma med på reservlistan.

Det finns 74 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 29 januari klockan 23.59.


Jag har fått information om aktiviteten genom
Jag har fått information om aktiviteten genom
Kontakt

Karin Persson
Telefon: 010-224 56 01
E-post: karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss