05 dec 2023 klocka 09.00 - 16.30

Grundläggande utbildning i CBRNE

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkommen till en grundläggande utbildning i CBRNE. Utbildningsdagen genomförs i samverkan mellan kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvården och polismyndigheten. Dagen finansieras genom ett krisberedskapsprojekt som syftar till att stärka vår förmåga att hantera CBRNE-händelser. Länsstyrelsen är sammanhållande för projektet.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till personal inom blåljusmyndigheter och samverkansaktörer i länet som varit i tjänst minst i två år: Kommunal räddningstjänst, Ambulanssjukvården, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket, med flera.

Syfte

Öka kunskapen, medvetenheten och belysa vikten av samverkan med andra aktörer hos den enskilde brandmannen, polismannen, ambulanspersonalen eller annan blåljuspersonal vid CBRNE-händelser. Syftet är också att öka kunskapen om den egna säkerheten samt att minska konsekvenser vid händelser med CBRNE-farliga ämnen.

Upplägg

Dagen inleds med teoripass om de olika ämnen som påträffas vid en olycka/händelse. Dagen avslutas med en Table-topövning utifrån en ”vardaglig händelse” för att skapa möjlighet att utifrån förmiddagens teori öva agerande vid en händelse.

Klädsel

Uniform eller motsvarande för inre tjänst.

Övrig information

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

 

Var:
Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, 411 21, Göteborg
Kostnad:
Utbildningsdagen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
30 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 52 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Anders Enlund: anders.enlund@polisen.se

Anneli Wikberg:  anneli.lundstrom@vgregion.se

Matthias Johansson: matthias.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss