30 nov 2023 klocka 08.15 - 16.00

Aktuella frågor i översiktlig planering och detaljplanering - delregional träff Göteborgsregionen

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkommen till delregional träff med en god blandning av aktuella frågor i översiktlig planering och detaljplanering.

Under dagen får vi höra Statens geotekniska institut (SGI) som nyligen tagit fram nya kunskapsunderlag och riktlinjer om geotekniska säkerhetsfrågor i planeringen. SGI kommer beröra både översiktlig planering och detaljplanering samt presentera goda kommunala exempel.

Vidare kommer Länsstyrelsen visa råd och förhållningssätt i planeringen inom förorenade områden. Vilka utredningar och undersökningar behöver genomföras i en planprocess? Hur får vi en så smidig process som möjligt där förorenade områden har hanterats i tillräcklig omfattning?

Vi kommer även att beröra regional vattenförsörjning ur ett kommunalt perspektiv och hur det får effekter på den översiktliga planeringen, liksom de nya utmaningar som aktualiserats inom totalförsvaret och fysisk planering.

Kommunalförbunden deltar också och presenterar aktuella initiativ och utmaningar inom delregionen.

Syftet med dagen är att förmedla kunskap inom detaljplanering och översiktlig planering samt att bygga nätverk, träffas och att öka förståelsen för varandras uppdrag.

Varmt välkommen!
Andreas Lidholm, länsarkitekt

Tid

30 november. Mingel och morgonfika kl 8.15 – 9.00. Föreläsning kl 9.00 – 16.00.

Målgrupp

Kommunala planerare som arbetar med planer, bygglov och samhällsplanering.

Praktisk information

Seminariet är avgiftsfritt men lunchen är på egen bekostnad.

Anmäl dig senast den 23 november. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avbokning senare än en vecka före kursstart debiteras du för de fasta kostnaderna med 600 kr.

Var:
Alingsås, Estrad, Bryggaregatan 2
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 november klockan 23.59.

Kontakt

För praktiska frågor kring anmälan:
Maria Klemetti
Telefon 010-224 56 31
E-post maria.klemetti@lansstyrelsen.se

För frågor om dagens innehåll
Andreas Lidholm
Telefon 010-224 45 99
E-post andreas.lidholm@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss