25 okt 2023 klocka 09.00 - 15.00

Gör din egen HACCP – tredagarskurs för livsmedelsföretagare på landsbygden

Två olika ostar.

Foto: Johanna Eriksson.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP som är en engelsk förkortning för Hazard Analysis Critical Control Point. Kursen är uppdelad på tre dagar, 25 oktober, 8november och 22 november, där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen lär du dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem. Du får även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP, översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur du systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten. Ta chansen att arbeta fram ditt företags egen HACCP!

Kursinnehåll:

 • Bakgrunden till HACCP, dess historia
 • HACCP-systemets 7 principer
 • Grundförutsättningar såsom rutiner, lokaler, flöden och mikrobiologi
 • Produktbeskrivningar, flödesschema
 • Faroanalys
 • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
 • Eget arbete, hur ser ditt produktflöde ut, vilka faror kan förekomma och hur kan du förebygga dem?

Notera att kursen löper över tre dagar: 25 oktober, 8 november och 22 november.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som driver, är anställd eller tänker starta en livsmedelsverksamhet på landsbygden.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 11 oktober. Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig Johanna Eriksson, Länsstyrelsen (kontaktuppgifter nedan) för att komma med på reservlistan.

Kursavgiften faktureras i efterhand. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om du uteblir utan att avanmäla dig. Eventuell avanmälan ska ske senast den 11 oktober 2023 till kursansvarig.

Veckan innan kurstillfället kommer en kallelse med mer information att skickas till din e-post.

Kursbeskrivning


Syfte och mål

Kursen ska ge dig som deltagaren grundläggande kunskaper om HACCP.

Målet är att du efter genomförd kurs ska känna till HACCP-begreppen och innebörden av ett riskbaserat tänk i din livsmedelshantering. Du ska ha kännedom om vilka faror som kan förekomma i din produktion och hur du kan förebygga dem.

Kursledare och föreläsare är Johanna Eriksson, rådgivare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Innehåll

 • Bakgrunden till HACCP dess historia
 • Grunder inför HACCP-arbetet: grundförutsättningar, rutiner, lokaler, flöden, mikrobiologi
 • HACCP systemets 7 principer.
 • Flödesschema
 • Produktbeskrivningar
 • Faroanalys
 • Kritiska kontrollpunkter (CCP)

HACCP i praktiken:

 • Hur ser ditt flöde ut?
 • Faroanalys: Vilka faror kan finnas i ditt produktionsflöde
 • Riskbedömning
 • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
 • Grupparbeten
 • Eget arbete

Omfattning

3 kursdagar, 25 oktober, 8 november och 22 november, på totalt 12 timmar (tid för lunch och fika är borträknat)

Kursintyg

Kursintyg utfärdas efter deltagande på samtliga tre kursdagar.

Var:
Vara folkhögskola, Vara
Kostnad:
1 200 kronor exklusive moms. I avgiften ingår fika, lunch och kursmaterial.
Sista anmälningsdag:
11 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan via e-post inom en timma - hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Det finns 8 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 11 oktober klockan 23.59.
XXXXXX-XXXXVill du stå med på deltagarlistan?  * (obligatorisk)
Vill du stå med på deltagarlistan?


Deltagarlistan skickas ut i samband med kallelsen, Listan innehåller namn, ort, telefonnummer och e-post för till exempel samåkning.

Kontakt

Johanna Eriksson, rådgivare på Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon 010-224 52 23
E-post johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss