04 okt 2023 klocka 09.00 - 11.30

Regionalt utbyte om barnrättsfrågor

Länsstyrelsen bjuder in till ett erfarenhetsutbyte för dig som jobbar med barnrättsfrågor i kommunen. Syftet med det regionala erfarenhetsutbytet är att skapa en fördjupad lägesbild över länet samt att dela erfarenheter och goda exempel med varandra.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Statliga myndigheter, regioner och kommuner ska säkerställa de rättigheter barnet har enligt konventionen. Under mötet ligger fokus på erfarenhetsutbyte kopplat till implementering av barnkonventionen internt inom kommunen och på arbetet med barnrättsfrågor internt.

Länsstyrelsen ska stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Det handlar bland annat om att

  • ge möjlighet till samordning och erfarenhetsutbyte om hur tillämpningen av barnets rättigheter säkerställs i praktiken
  • bidra till ett riktat stöd till kommuner och regioner utifrån vår regionala kännedom och de behov och förutsättningar som finns i länet.

Tid och plats

Den 4 oktober 2023 kl 09:00 -11:30. Mötet genomförs digitalt via Skype. Inför dagen skickar vi en Skypelänk till er som anmält er, så att ni kan ansluta till mötet.

Målgrupp

Träffen vänder sig till dig som arbetar med barnrättsfrågor eller implementeringen av barnkonventionen i kommunen

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 20 september.

Program

Vi uppdaterar programmet när vi har mer information.

09.00 Välkommen och inledning
Länsstyrelsen Västra Götaland.

09:05 Information och aktuellt
Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Regioner.

09.40–10.00 Paus

10.00-11:30 Dialog i mindre grupper, inklusive paus
Dialogerna inleds med presentationsrunda och lära känna varandra.

11:30 Avslut

Upplägg

Under förmiddagen kommer vi i grupper att diskutera frågor som berör arbetet med barnets rättigheter inom kommunen. Du får möjlighet att dela med dig av erfarenheter och ta del av andras arbete.

Vill du som representerar en kommun anmäla en fråga kan du göra det till diana.lugero@lansstyrelsen.se senast den 20 september.


Frågeställningar att diskutera

  1. Hur bedrivs och organiseras arbetet med barnets rättigheter i er kommun?
  2. Var i kommunen har frågan placerats organisatoriskt?
  3. Hur många procent arbetar du med frågan barnets rättigheter?
  4. Vilka möjligheter och utmaningar finns i ert arbete med barnets rättigheter? Exempelvis kring strukturella förutsättningar, organisering, uppföljning, utanförskap bland kommuninvånare.
  5. Vilket stöd önskar ni från Länsstyrelsen i arbetet med barnets rättigheter?
Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 september klockan 23.59.

Kontakt

Diana Lugero, Länsstyrelsen Västra Götaland
E-post diana.lugero@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss