03 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

Nätverksträff "Samverka för att bevara jordbruksmark"

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Länsstyrelsen bjuder in till en digital nätverksträff inom ramen för Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025. Träffen handlar om åtgärden "Samverka för att bevara jordbruksmark" som benämns som åtgärd SO9 i åtgärdsprogrammet.

Vi ger aktuell information och har dialog för att utbyta erfarenheter. Deltagare från alla kommuner är välkomna, oavsett om ni har antagit åtgärden SO9b eller inte.

Syftet med träffen är att utbyta erfarenheter kring att hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av jordbruksmark på ett lånsiktigt hållbart sätt. Skara kommun berättar om hur de hanterat jordbruksmarken i samband med översiktsplaneringen.

Läs mer om Åtgärdsprogrammet för miljömålen och åtgärden SO9:

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Träffen riktar sig till kommuner som vill utveckla arbetet med att hushålla med jordbruksmark i samhällsplaneringen och tillämpningen av tredje kapitlet, paragraf 4 i miljöbalken.

Var:
Träffen hålls digitalt via Teams eller Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
29 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Det finns 51 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 29 september klockan 23.59.

Kontakt

Namn: Stefan Gustafsson
Telefon: 010-224 53 53
Mejladress: stefan.gustafsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss