27 sep 2023 klocka 14.00 - 18.00

Restaurering av betesmark

Kulle med träd med ängsmark i bakgrunden

Betesmark efter restaurering. Fotograf: Lars Johansson

Träd och buskar i skogsmiljö 

Samma betesmark före restaurering. Fotograf: Lars Johansson

Återskapa din betesmark! Kom på en fältkurs om restaurering av betesmarker. Vi besöker en mark i Karlsberg, Larv, som är aktuell för restaurering. Tillsammans märker vi ut träd och buskar, och diskuterar problem och skötselmål.

Innehåll

  • Hur röjer man en igenvuxen mark för att få en hagmark som är bra för mångfalden och betesdjuren?
  • Vilka träd och buskar ska man tänka på att spara?
  • Hur ska resultatet se ut för att du ska kunna få EU-stöd?
  • Hur gör man vid stenmurar och andra kulturlämningar?
  • Vilka stöd för restaurering finns att söka?
  • Vi besöker en mark som är aktuell för restaurering.
  • Tillsammans märker vi ut träd och buskar, och diskuterar problem och skötselmål

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är markägare eller brukare av marker som är för igenvuxna för att få EU-stöd. Vi vänder oss även till dig som av annat skäl vill lära dig mer om att restaurera betesmark.

Var:
Karlsberg, Larv, Vara
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri. Kom fältklädd och ta med fikakorg.
Sista anmälningsdag:
24 sep 2023

Andra datum

Kan du inte medverka det här datumet så ges kursen även vid ett annat tillfälle:

29 september i Öd, söder om Borås Länk till annan webbplats.

28 september i Svankila, Köpmannebro Länk till annan webbplats.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan via e-post inom en timme, hör av dig till kontaktpersonen så att vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Är kursen fullbokad? Mejla vår kontaktperson för att hamna på en reservlista.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 september klockan 23.59.

Övrig information

I projekt Ett rikt odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen för att bevara och synliggöra de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag. Vi stöttar din landskapsskötsel genom att visa på bra åtgärder du själv kan göra.

Läs gärna mer på Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se).

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss