Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

13- 14 sep 2023 klocka 09.00 - 16.30

Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet

Vill du stärka dina strategiska färdigheter för tvärdisciplinärt och sektorsövergripande arbete? Det vill säga färdigheter att inspirera och involvera många olika aktörer i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för jämlik hälsa och social hållbarhet.

Utmaningarna är många, bland annat är arbetet mer komplext och många aktörer behöver involveras. Hur får vi ihop det?

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen erbjuder i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) en utbildning om strategiska kompetenser och att arbeta och leda i komplexitet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som har en samordnande funktion inom folkhälsa och social hållbarhet med ett förvaltningsövergripande uppdrag.

Du arbetar inom kommunen eller i regionen på en strategisk förvaltnings­­över­gripande nivå med fokus på jämlikhet i hälsa, social hållbarhet och hållbar utveckling.

  • Du träffar ofta ledningsgrupper, politiska beredningar och nämnder inom många olika förvaltningar, verksamhetsområden och organisationer.
  • Du vill få nya redskap och utökad kompetens i just det tvärsektoriella arbetet.
  • Du vill gärna dela med dig av egen kompetens och erfarenhet, ta del av andras och få nya kunskaper och inspiration samt verktyg som du har nytta av i ditt arbete på hemmaplan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen baseras på erfarenheter av lokalt och regionalt arbete för jämlik hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Den grundar sig också i organisationsteorier och pedagogik som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används för att bedriva förändringsarbete för jämlik hälsa och social hållbarhet.

Fokus är att stärka strategiska färdigheter för att involvera många aktörer, både tvärdisciplinärt och sektorsövergripande, i arbetet för att minska skillnader i hälsa och dess bakomliggande orsaker.

Utbildningen ger stort utrymme för reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och kursledarna. Utbildningen tar fasta på hur tjänstepersoner, med samordnande uppdrag för folkhälsofrågor kan fungera som brobyggare eller förändringsagenter mellan olika verksamheter. Det handlar bland annat om att utgå från förutsättningarna i olika aktörers specifika verksamheter, samarbeta och använda medskapande metoder i arbetet för jämlik hälsa. Utbildningen kommer att ta upp exempel från folkhälsoarbetet och tvärsektoriella sakområden.

Upplägg

Styra och leda för bättre folkhälsa och minskade skillnader i hälsa

  • Sätta frågan på dagordningen
  • Rollen som förändringsagent
  • Intressentanalys
  • Samarbete och partnerskap
  • Hur får vi det att hända - leda i komplexitet, samt teorier om att driva utvecklingsarbete – utifrån deltagarnas erfarenheter och behov.

Varje modul innehåller mål och teori. Deltagarna fördjupar sig i ämnet och byter kunskaper och erfarenheter med varandra.

Anmälan

Antalet platser är begränsade och arrangörerna förbehåller sig rätten att fördela platserna. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas senast 16 juni.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras deltagaren för de fasta kostnaderna med 3 000 kr.

Inför utbildningen kommer du att få besvara några frågor om din funktion i den organisation du arbetar i och om dina huvudsakliga ansvarsområden/arbets­uppgifter – samt dina och din organisations förväntningar på utbildningen.

Frågor om innehållet i utbildningen: elisabeth.skoog.garas@skr.se

Övriga frågor: ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Praktisk information

Maten som serveras är vegetarisk. Meddela kostallergier eller behov av särskild tillgänglighetsanpassning till ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se senast 7 juni.

Var:
Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri och det bjuds på lunch och fika. Arrangörerna står för övernattning för deltagare som har mer än en timmes resväg. Deltagare står själva för sina resekostnader.
Sista anmälningsdag:
07 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 juni klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Ulrika Ankargren

ulrika.ankargren@lansstyrelsen.se

Kontakt