22- 24 aug 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i ”Samtal om våld”

Illustration av en person bakifrån som har en spänd hållning och knuten hand.

Illustration: Danny Eriksson

Länsstyrelsen i Västra Götaland erbjuder utbildning i ”Samtal om våld” – en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi. Modulerna har anpassats till socialtjänstens och ideella organisationers uppdrag att erbjuda insatser till våldsutövare med syfte att få stopp på våld i familjen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalands län som arbetar i kommunal socialtjänst och idéburen sektor och möter våldsutövare för förändrande samtal. Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen. Anmälningar från kommuner som inte deltagit i utbildningen tidigare har förtur.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar fem heldagar, 22–24 augusti samt 19-20 september 2023 kl. 9-16.

Från kl. 8.30 finns kaffe/te, smörgås och registrering.

Syftet med utbildningen är att behandlare ska lära sig en upparbetad och utvärderad behandlingsstruktur i mötet med våldsutövare. Utbildningen kommer varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Kursdeltagarna kommer förutom utbildningen att få ett omfattande metodstöd innehållande ett stort antal bedömningsformulär, arbetsmaterial och skattningar. Behandlingsstrukturen är att likna vid ”en välfylld verktygslåda” som kan anpassas till den enskilda klienten.

Intyg erhålles efter utbildning vid hundra procents närvaro. 

Krav

Deltagare ska vid anmälan uppge att chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutövare i samtal. Chef/ arbetsledare kommer också att bjudas in till en separat informationsmöte digitalt.

Om utbildarna

Dan Rosenqvist, psykolog och Kjell Nordén, skötare/leg. psykoterapeut har arbetet med behandling av våldsutövare i över tio år. De har deltagit i framtagande av det internetbaserade behandlingsprogrammet för våldsutövare, IVIN och två forskningsprojekt vid Linköpings universitet. I samarbete med Kriminalvården har de bidragit i utvecklingen av behandlingsprogrammet PREDOV.

Dan Rosenqvist är legitimerad psykolog, KBT
terapeut och är utbildad i EMDR, compassionfokuserad och affektfokuserad psykodynamisk terapi. Han har ett särskilt intresse för motiverande samtal, mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi. Tidigare har han arbetat som behandlare på behandlingshem för personer med kemiskt beroende. Han har även arbetat med psykisk ohälsa hos ungdomar och psykosomatik hos vuxna. Dan är medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz (Gothia, 2013).

Kjell Nordén är skötare och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (utbildad på Linköpings universitet) och Certifierad Transaktionsanalytiker, CTA. Han har mångårig erfarenhet från arbete på behandlingshem för personer med missbruksproblematik. Kjell har arbetat inom såväl vuxenpsykiatrin, som barn- och ungdomspsykiatrin. Han har ett intresse av anknytningsbaserad teori och behandling, samt affektfobibehandling.

Var:
Borås Kongress, i Borås
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 31 juli. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med kontaktperson på Länsstyrelsen.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Anmälningar från kommuner som inte deltagit i utbildningen tidigare har förtur. Vid mindre än 20 deltagare ställs utbildningen in.

OBS! Om ni är två från samma arbetsplats behöver båda göra en egen anmälan i anmälningssystemet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 23.59.

Kontakt

Anders Sandberg
Utvecklare, mäns våld mot kvinnor
anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss