11 aug 2023 klocka 13.00 - 16.00

Mångfald i åkerlandskapet – temadag

Blomstrande cikoria.

Foto: Christina Åkerman

Välkommen till en temadag om mångfald i åkerlandskapet. Under en temadag på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda kommer vi att prata om flera åtgärder för biologisk mångfald såsom våtmarker, miljöytor, insådda blomstrimmor, skyddszoner och lähäckar.

Du kommer att få:

  • tips på både små och mer omfattande åtgärder som du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet
  • exempel på åtgärder och nyttan med dem
  • se lähäckar, skalbaggsåsar och vallar med örtinsådd.

Temadagens innehåll

  1. Nyttodjur: Kirsten Jensen, Rådgivare inom fleråriga trädgårdsgrödor på länsstyrelsen, talar om nyttodjur och vilda pollinerare. Vad kan du göra för att gynna dem och vad de kan hjälp dig med? Du får också tips på saker att tänka på när du anlägger en lähäck, som exempelvis arter att använda och undvika.
  2. Miljöytor och Greppas modul: Christina Åkerman, växtodlingsrådgivare på länsstyrelsen, talar om hur du gynnar mångfalden på dina miljöytor och etablerar blomremsor, samt berättar mer om modulen om biologisk mångfald i åkerlandskapet inom Greppa Näringen
  3. Fältvilt och mångfaldsåtgärder: Ingvar Claesson, rådgivare inom ett rikt odlingslandskap på länsstyrelsen, visar åtgärder för att gynna fåglar och annan mångfald.
  4. Våtmarker: Länsstyrelsens våtmarkshandläggare förklarar hur våtmarker i odlingslandskapet bidrar till ökad mångfald och minskat näringsläckage. Du får också reda på vilka stöd du kan söka och vad du ska tänka på innan du anlägger våtmark.

Målgrupp för kursen

Du som är lantbrukare eller på annat sätt sköter jordbruksmark och som vill gynna åkerlandskapets mångfalden. Vi delar in alla deltagare in i grupper. Varje grupp vandrar sedan en slinga på stigar och i fältkanter mellan olika stationer.

Kursen är kostnadsfri

Ingen avgift. Vi bjuder på fika.

Andra datum

Kan du inte medverka denna dag så finns två tidigare tillfällen för temadag Mångfald i åkerlandskapet i sommar:

21 juni på Stora Holmen i Kvänum

4 juli på Bäckens gård i Mellerud

Var:
Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
07 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte möjligt att anmäla sig längre. Sista anmälningsdag var den 7 augusti klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

I projekt Ett rikt odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen för att bevara och synliggöra de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag. Vi stöttar din landskapsskötsel genom att visa på bra åtgärder du själv kan genomföra.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss