Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 jun 2023 klocka 13.00 - 16.00

Mångfald i åkerlandskapet

– temadag

Grönskande buskage och äng vid lantlig grusväg.

Foto: Kirsten Jensen

Välkommen till en temadag om mångfald i åkerlandskapet.

Miljöytor, lähäckar, våtmarker, lärkrutor och vilda bin – detta och mer får du se och ta del av information om under temadagen på Stora Holmen i Kvänum.

På Stora Holmen har Rune och Irene Karlsson gjort många åtgärder för biologisk mångfald. Lähäckar, blomstrimmor, miljöytor, våtmarker och blommande fältkanter är något som vi kommer att visa på. Åtgärderna har gett ett rikligt fågelliv och många nyttodjur.

Du kommer att få:

  • tips på både små och mer omfattande åtgärder som du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i åkerlandskapet
  • exempel på åtgärder och nyttan med dem
  • visning av hur gårdarna tagit vara på sina förutsättningar för att gynna mångfalden.

Innehåll

Nyttodjur

Kirsten Jensen, Rådgivare inom fleråriga trädgårdsgrödor på länsstyrelsen, kommer att tala om nyttodjur och vilda pollinerare. Vad kan du göra för att gynna dem och vad de kan hjälp dig med. Du kommer även att få reda på vad du behöver veta när du anlägger en lähäck, såsom vilka arter som du ska använda och vilka du ska undvika.

Miljöytor och Greppas modul 

Christina Åkerman, växtodlingsrådgivare på länsstyrelsen, kommer att tala om hur du kan gynna mångfalden på dina miljöytor, hur du kan etablera blomremsor och berätta mer om modulen om biologisk mångfald i åkerlandskapet inom Greppa Näringen

Fältvilt och mångfalsåtgärder

Ingvar Claesson, rådgivare inom ett rikt odlingslandskap på länsstyrelsen, kommer visa på åtgärder du kan göra för att gynna fåglar och annan mångfald.

Våtmarker

Länsstyrelsens våtmarkshandläggare kommer att förklara hur våtmarker i odlingslandskapet bidrar till ökad mångfald och minskat näringsläckage. Du kommer också att få reda på vilka stöd det finns att söka och vad du ska tänka på om du funderar på att anlägga en våtmark.

Målgrupp för kursen

Lantbrukare och andra som sköter jordbruksmark och som vill gynna mångfalden i åkerlandskapet. Deltagarna delas in i grupper som vandrar en slinga på stigar och i fältkanter mellan olika stationer.

Kursen är kostnadsfri

Ingen avgift. Vi bjuder på fika.

Andra datum

Kan du inte medverka denna dag så finns två andra tillfällen för temadag Mångfald i åkerlandskapet i sommar:

4 juli på Bäckens gård i Mellerud

11 augusti på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda

Var:
Stora Holmen, Kvänum
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
15 jun 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 55 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 juni klockan 23.59.

Medverka på deltagarlista
Medverka på deltagarlista


Inför temadagen kommer vi att skicka ut en deltagarlista deltagarna. Den kommer att innehålla namn, bostadsort och telefonnummer. Vill du stå med på deltagarlistan?
Bekräftelse på anmälan
Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan via e-post inom en timme, hör av dig till kontaktpersonen så att vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.
Fullbokat?
Om temadagen är fullbokad kan du kontakta oss om du önskar att komma med på reservlistan. Se kontaktperson.

Så hanterar vi dina personuppgifter

I projekt Ett rikt odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen för att bevara och synliggöra de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag. Vi stöttar din landskapsskötsel genom att visa på bra åtgärder du själv kan genomföra.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt