31 jul 2023 klocka 18.30 - 21.30

Fältvandring ekologisk odling i Östra Skaraborg

En grupp människor står i ett fält med raps.

Foto: Åsa Flodin.

Nu är det snart dags. Vi fortsätter erfarenhetsutbytet med en andra fältvandring hos Robert och Anne-Berit Fredriksson på Sörgården Öhm utanför Skövde. Årets grödor är höstraps, höstvete, åkerbönor/vårvete, havre och vall.

  • Etablering och aktuella sorter av höstsäd
  • Gödsling och ogräsbekämpning i höstraps och höstvete
  • Smarta sätt att använda miljöytorna

Vi tittar på hur grödorna utvecklats, och diskuterar om gödslingen och ogräsbekämpningen har gett bra effekt. Har åkerbönorna blommat som önskat? Har ogrässkären (CombCut) gett bra effekt i år? Aktuellt är också att prata om sorter och etablering av höstsäden och vad du bör satsa på under 2023.

Jan Hill och Åsa Flodin medverkar från Länsstyrelsen.

Program

  • Etablering och aktuella sorter av höstsäd
  • Gödsling och ogräsbekämpning i höstraps och höstvete
  • Smarta sätt att använda miljöytorna

Målgrupp

Lantbrukare som bedriver ekologisk odning eller är intresserade av att göra det.

Var:
Sörgården Öhm, Skövde. Samling vid Öhms bygdegård. Vägbeskrivning: Samling vid Öhms bygdegård. Från Skövde kör mot Varola. Kör över ån på smala bron, fortsätt uppför backen och sväng höger mot Bygdegård, kör 1 km in på vägen.
Kostnad:
Fältvandringen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
30 jul 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 34 lediga platser kvar.


Kontakt

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se, 010-22 45 240

Åsa Flodin, asa.flodin@lansstyrelsen.se, 010-224 52 39

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss