Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 maj 2023 klocka 18.00 - 20.00

Upptäck kultur- och naturvärden på Per-Törnesgården, Kinnekulle

Landskapsbild med grönskande ängar.

Foto: Catharina Dolk Fröjd

Vill du veta mer om de spår som bonden och djuren lämnat i kulturlandskapet? Vi besöker Per-Törnesgården i Västerplana på Kinnekulle. Gården är ovanlig eftersom den inte delats upp efter Laga skiftet. Här ser vi spår av människan från forntid till nutid och vandrar i marker med höga kultur och naturvärden.

Vilka fornlämningar, kulturspår, rara växter och träd kan vi hitta här? Varför kan man se sällsynta arter i en naturbetesmark? Vi berättar om vilka kultur- och naturvärden som kan finnas i odlingslandskapet och hur vi genom skötsel och hävd kan bevara dem för framtiden. Välkommen på en vandring på Per-Törnesgården!

Målgrupp

Fältvandringen vänder sig i första hand till dig som är intresserad av kultur- och naturvärden som finns i kulturlandskapet. Vi vänder oss till dig som önskar sköta och bevara dessa marker.

Fler tillfällen

Aktiviteten genomförs vid fyra tillfällen, välj det som passar bäst för dig:

31 maj Västerplana, Götene  
Upptäck kultur- och naturvärden på Per-Törnesgården, Kinnekulle Länk till annan webbplats.

13 juni Över-Restad, Kungälv
Upptäck kultur- och naturvärdena i landskapet i Över-Restad Länk till annan webbplats.

23 augusti Brunsbo, Skara
Upptäck kultur- och naturvärdena i landskapet i Brunsbo äng Länk till annan webbplats.

7 september Mängsholm, Vårgårda
Upptäck kultur- och naturvärdena i landskapet i Mängsholms ekhagar Länk till annan webbplats.

Praktisk information

Var:
Per-Törnesgården Samling vid Västerplana Kyrka 1 531 95 Källby. SWEREF99TM: 6492211.43,404021.21 WGS84: 58.5597574,13.3503215
Kostnad:
Fältvandringen är kostnadsfri. Ta med dig fikakorg.
Sista anmälningsdag:
28 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 maj klockan 23.59.

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom en timme via e-post så hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Om vandringen är fullbokad så kan kontakta oss om du önskar komma med på reservlistan: catharina.dolk.frojd@lansstyrelsen.se.

Vi är tacksamma om du vid förhinder hör av dig snarast så att någon från reservlistan kan komma med.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt