30 maj 2023 klocka 08.30 - 16.00

Workshop BrandGIS – Västra räddningsregionen

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkomna till en dag för introduktion och förståelse för BrandGIS – stöd för lägesbild och analys vid bränder i skog och mark.

Detta kan du förvänta dig av dagen:

  • Genomgång av hur ett GIS-stöd/geocell kan arbeta i en stab, vilka processer, arbetsformer och informationsflöden som vi kan förvänta oss och hur vi tekniskt sätter upp systemet.
  • Genomgång av hur vi digitaliserar och producerar lägesbild och kartor i de förberedda paketen, samt vad alla typer av objekt och symbologier står för.
  • Övning av ett kortare händelsescenario, för att få en känsla av hur det kan fungera vid en brand i skog och mark.

Tänk gärna igenom följande inför workshopen:

  • Hur ser samarbetet ut mellan GIS-resurser och krisberedskapshandläggare inom din organisation?
  • Hur ser din organisations möjligheter ut för att kunna bistå med kartbaserad lägesbild vid en större brand i skog och mark?

Målgrupp

Kommuner och räddningsledningssystem i Västra räddningsregionen. Denna träff riktar sig främst till dig som jobbar med GIS på kommun/räddningstjänst och som eventuellt kommer vara en av dem som vid en större brand i skog och mark kan assistera med hantering av kartstöd för lägesbilder och stabsarbete i er organisation.

Program

8.30–9:00 Morgonkaffe/smörgås

9:00–9:10 Hej och välkomna!

9:10–10:30 Block 1 – Stab- och brandteori

10:30–10:45 Fika

10:45–12:00 Block 2 – BrandGIS: symboler och rutiner, arbetssätt och dokumentation

12:00–13:00 LUNCH

13:00–14:00 Block 3 – BrandGIS: tekniskt och praktiskt, datamodell och uppstart, digitalisering och kartframställning

14:00–14:15 Fika

14:15–16.00 Block 4 – Brand GIS: övningsscenario

Deltagare från räddningstjänster får vara med och hjälpa till så att övningen blir så realistiskt som möjligt.

Praktisk information

Anmälan är bindande. Får du förhinder, hör av dig snarast.
Projektet Brand GIS står för fika och lokal. Deltagare ansvarar själva för lunch.

Inför workshopen kan du:

Var:
Räddningstjänsten Storgöteborg, Gårda brandstation, Åvägen 2
Kostnad:
Kostnadsfritt. Deltagare ansvarar själva för lunch.
Sista anmälningsdag:
05 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 26 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 maj klockan 23.59.

Kontakt

Mikael Svantesson
0761-10 15 09
mikael.svantesson@lansstyrelsen.se

Patrick D’Imporzano
0730-43 31 34
patrick.dimporzano@lansstyrelsen.se

Kontakt