Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdag om totalförsvar för förtroendevalda i Fyrbodal

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkommen till en dag om samhällets robusthet.

Civilt försvar, säkerhet och klimatanpassning – dessa viktiga frågor bidrar tillsammans till ett starkt samhälle med motståndskraft. Välkommen till en dag där du som är förtroendevald eller tjänsteperson får angelägen kunskap om din viktiga roll i de här frågorna.

Målgrupp

  • Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande.
  • Kommunstyrelsens presidium.
  • Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande, om dessa inte ingår i kommunstyrelsens presidium.
  • Kommundirektör.
  • Säkerhetschef och/eller ett urval av handläggare med ansvar för krisberedskap och civilt försvar.
  • Kommunen har, utöver detta, möjlighet att ta med någon eller några ytterligare från förvaltningsledningen eller en VD för kommunalt bolag med samhällsviktig verksamhet.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe och macka

09.00 – 09.15 Välkomna

09.15 – 09.50 Länsstyrelsen inleder dagen med en utblick gällande beredskapsfrågor i stort

09.50 – 10.20 Västra militärregionen – lägesbild och medskick

10.20 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Säkerhetspolisen – lägesbild och medskick

11.00 – 12.00 Länsstyrelsens roll, kommunernas uppgifter samt räddningstjänst

12.00 – 12.15 Tid för bikupa/frågor

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Civilt försvar

13.45 – 14.05 Informationssäkerhet

14.05 – 14.25 Säkerhetsskydd

14.25 – 14.45 Fika

14.45 – 15.05 Totalförsvarets intressen i samhällsplanering

15.05 – 15.25 Klimatanpassning

15.25 – 15.45 Summering av vägen framåt

15.45 Frågor/avslutning

Antal platser

Varje kommun har möjlighet att delta med cirka 8-12 personer, vi kommer dock att vara flexibla så att så många som möjligt kan delta. Maxantal är 200 personer.

Var:
Folkets Hus, Kungsgatan 25, Trollhättan
Kostnad:
Dagen är kostnadsfri. Frukostfralla, lunch och fika ingår för alla deltagare.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 maj klockan 23.59.

Kontakt