Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 maj 2023 klocka 13.00 - 14.00

Hur kan man planera säkert för en osäker framtid?

Träbrygga vid livligt vatten och gråmulen horisont.

Välkommen till drop in-möte om robusta beslut för klimatanpassning!

På detta drop in-möte fokuserar vi på robusta beslutsstödsmetoder för klimatanpassning. Eftersom vi inte i detalj kan veta hur klimat och väder kommer att utvecklas framöver behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval.

För att ger er en bättre bild över metoden kommer vi att ha en kort inledande presentation från oss på Länsstyrelsen och framför allt utrymme för dialog.

  • Är ni intresserade av att testa metoden?
  • För vilka beslutssituationer/planeringssituationer kan metoden vara intressant?
  • För vilka klimatrisker skulle ni vilja testa den?
  • Vilket stöd önskar ni från Länsstyrelsen?

Läs mer om robust klimatanpassning och robusta beslutsstödsmetoder:

Robust beslutsstöd – Robust Klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige | KTH Länk till annan webbplats.

Drop-in mötena ingår i vårt arbete med att främja mellankommunal samverkan i klimatanpassningsarbetet. Vi vill med drop-in mötena erbjuda en arena och mötesplats för samtal, information och erfarenhetsutbyte gällande klimatanpassning – mellan Länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna och mellan länets kommuner.

Målgrupp

Tjänstepersoner i länets kommuner, som på olika sätt arbetar med klimatanpassning, eller med uppgifter där hänsyn behöver tas till påverkan från klimatförändringen och dess effekter.

Var:
Digitalt Skypemöte
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

XXXXXX-XXXX
Kontakt

Namn
Telefon
E-post

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
Greppa näringens logotyp
Logotyp andelsjordbruk Sverige.
EKO från jord till bord.

Kontakt