Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 maj 2023 klocka 09.00 - 15.30

Regional ANDTS- och brottsförebyggande nätverksträff

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Länsstyrelsen bjuder in till en gemensam regional nätverksträff och lyfter frågan hur ANDTS och det brottsförebyggande arbetet kan arbeta tillsammans i det lokala arbetet gällande unga, kriminalitet och ANDTS.

Syftet med träffen är att ni som arbetar som drogförebyggare, brottsförebyggande samordnare, folkhälsoplanerare, folkhälsostrateger och säkerhetssamordnare i kommunen ska få möjlighet att träffas för att dela arbetserfarenheter, få kunskapspåfyllning och ta del av nationell och regional information inom ANDTS och det brottsförebyggande området.

Program

09.00 Drop-in frukost

09.30 Välkomna!

10.00 Föreläsning: Teenage Kicks Länk till annan webbplats.– om unga, kriminalitet och substansbruk. Russell Turner, Göteborgs universitet

11.00 Paus

11.15 Om risk- och skyddsfaktorer. Fredrik Granhag, Länsstyrelsen

12.00 Lunch

13.00 Workshop: Hur kan ANDTS och det brottsförebyggande arbetet jobba tillsammans i det lokala arbetet gällande ungas substansbruk och kriminalitet?

14.15 Paus med fika

14.30 Fortsättning workshop

15.00 Gemensamma reflektioner

15.30 Avslut

Målgrupp

Nätverksträffen riktar sig till dig som arbetar som drogförebyggare, brottsförebyggande samordnare, folkhälsoplanerare, folkhälsostrateger och säkerhetssamordnare i kommunen.

Praktisk information

Maten som serveras under dagen är vegetarisk. Vid anmälan av allergier eller behov av särskild tillgänglighetsanpassning kontakta maribel.basualdo.raneskog@lansstyrelsen.se senast 17 maj.

Var:
United Spaces, Östra Hamngatan 16, Göteborg
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 23.59.

Har du anmält dig men fått förhinder? Vänligen avanmäl dig genom att mejla maribel.basualdo.raneskog@lansstyrelsen.se

Kontakt

Lina Dimming
Utvecklare brottsförebyggande arbete
lina.dimming@lansstyrelsen.se

Maribel Basualdo Raneskog
Länssamordnare ANDTS
maribel.basualdo.raneskog@lansstyrelsen.se

Kontakt