Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

25 maj 2023 klocka 11.00 - 11.45

Kommunens arbete med invasiva växter del 3

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbinarieserie om kommunens arbete med landlevande invasiva växter. Del tre handlar om att få överblick över utbredning och spridningsmönster, rapportera in och hitta kunskap i olika system. För dig som jobbar med miljöövervakning, parkförvaltning eller med digitala lösningar inom kommunen.

För att motverka invasiva arter behövs kunskap om artens aktuella utbredning och spridningsmönster. Kunskapen är också värdefull för att kunna planera åtgärder där flera markägare är berörda. För kommuner kan det vara aktuellt både att rapportera förekomster och åtgärder.

Lär dig mer om vad som gäller enligt lagstiftningen och hör om de olika digitala verktyg och system som finns för att underlätta arbetet mot invasiva främmande arter.

Målgrupp

Den här, tredje delen riktar sig till dig som hanterar miljöövervakning eller som på annat sätt övervakar natur och växtlighet inom kommunen, exempelvis inom parkförvaltning eller skötsel av grönytor. Det kan också vara av intresse för dig som arbetar med digitala lösningar inom kommunens områden.

Arbetet mot invasiva växter berör många olika delar av en kommuns verksamhet, där alla delar är lika viktiga för att få ett långsiktigt hållbart och effektivt arbete. Varje webbinarium i den här webbinarieserien fokuserar på ett nyckelområde där kommunen har stor påverkan och bör arbeta aktivt. Du får veta vad som gäller och hur ni kan arbeta för att förebygga spridning av invasiva växter. Du får också goda exempel på hur andra arbetar idag. Samtliga tillfällen kommer att spelas in och göras tillgängliga att ses på efterhand.

Del 1. Kommunens ansvar som fastighetsägare

Kommunen ansvarar ofta för stora grönytor. Att förhindra spridning av invasiva växter från dessa ytor ställer krav på kunskap hos både kommunanställda och entreprenörer som arbetar på kommunal mark. Webinariet riktar sig till dig som jobbar med skötsel, planering eller förvaltning av fastigheter och grönytor. Webinariet är online och ges den 27 april.

Mer om webbinariet Kommens ansvar som fastighetsägare, på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Del 2. Hantering av avfall

Växtavfall från invasiva arter ska tas om hand på ett bra sätt. Kommunala återvinningscentraler behöver strategier som säkerställer att frön, växtdelar och rötter från invasiva växter inte sprids vidare. Webinariet är online och ges den 11 maj.

Mer om webbinariet Hantering av avfall på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Del 4. Information till kommunens invånare

Allmänhetens engagemang är viktigt. Informera gärna om invasiva växter via din kommuns olika kanaler och be samtidigt om tips på var invasiva arter finns på kommunens mark. Datum och mer information kommer.

Del 5. Information kring risker med masshantering

Alla arbeten som innebär att man gräver eller flyttar på massor (jord, grus, lera eller sand) i områden där det finns invasiva växter medför en stor risk för spridning av dessa växter. Både frön och delar från växten kan leda till nya etableringar, beroende på vilken art det handlar om. Datum och mer information kommer.

Del 6. Ansvarsfull planering

Kommunens arbete mot invasiva arter bör starta redan på planeringsstadiet. Information om invasiva växter bör till exempel finnas med när olika planer tas fram och när kommunen köper och säljer mark. Datum och mer information kommer.

Praktisk information

Webinariet är kostnadsfritt och 45 minuter långt. Mer information och länk hittar du på Naturvårdsverkets webb:

Kommunens arbete med invasiva växter – del 3. Rapportering av växtplatser Länk till annan webbplats.

Var:
Online
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt