Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

23 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdag om totalförsvar för förtroendevalda i Storgöteborg

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkommen till en dag om samhällets robusthet.

Civilt försvar, säkerhet och klimatanpassning – dessa viktiga frågor bidrar tillsammans till ett starkt samhälle med motståndskraft. Välkommen till en dag där du som är förtroendevald eller tjänsteperson får angelägen kunskap om din viktiga roll i de här frågorna.

Målgrupp

  • Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande.
  • Kommunstyrelsens presidium.
  • Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande, om dessa inte ingår i kommunstyrelsens presidium.
  • Kommundirektör.
  • Säkerhetschef och/eller ett urval av handläggare med ansvar för krisberedskap och civilt försvar.
  • Kommunen har, utöver detta, möjlighet att ta med någon eller några ytterligare från förvaltningsledningen eller en VD för kommunalt bolag med samhällsviktig verksamhet.

Program

Programmet kommer att uppdateras.

Kaffe och macka finns från 8.30 och programmet börjar kl. 9.00. Dagen innehåller information från Militärregion Väst och Säkerhetspolisen samt från Länsstyrelsen om civilt försvar, krisberedskap, klimatanpassning och totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen, bland annat.

Antal platser

Varje kommun har möjlighet att delta med cirka 8-12 personer, vi kommer dock att vara flexibla så att så många som möjligt kan delta. Maxantal är 200 personer.

Var:
Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Kostnad:
Dagen är kostnadsfri. Frukostfralla, lunch och fika ingår för alla deltagare.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 183 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 2 maj klockan 23.59.

Kontakt