Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdag om totalförsvar för förtroendevalda i Skaraborg

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkommen till en dag om samhällets robusthet.

Civilt försvar, säkerhet och klimatanpassning – dessa viktiga frågor bidrar tillsammans till ett starkt samhälle med motståndskraft. Välkommen till en dag där du som är förtroendevald eller tjänsteperson får angelägen kunskap om din viktiga roll i de här frågorna.

Målgrupp

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande.

Kommunstyrelsens presidium.

Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande, om dessa inte ingår i kommunstyrelsens presidium.

Kommundirektör.

Säkerhetschef och/eller ett urval av handläggare med ansvar för krisberedskap och civilt försvar.

Kommunen har, utöver detta, möjlighet att ta med någon eller några ytterligare från förvaltningsledningen eller en VD för kommunalt bolag med samhällsviktig verksamhet.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe och macka

09.00 – 09.15 Välkomna

09.15 – 09.50 Länsstyrelsen inleder dagen med en utblick gällande beredskapsfrågor i stort

09.50 – 10.20 Västra militärregionen – lägesbild och medskick

10.20 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Säkerhetspolisen – lägesbild och medskick

11.00 – 12.00 Länsstyrelsens roll, kommunernas uppgifter samt räddningstjänst

12.00 – 12.15 Tid för bikupa/frågor

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Civilt försvar

13.45 – 14.05 Informationssäkerhet

14.05 – 14.25 Säkerhetsskydd

14.25 – 14.45 Fika

14.45 – 15.05 Totalförsvarets intressen i samhällsplanering

15.05 – 15.25 Klimatanpassning

15.25 – 15.45 Summering av vägen framåt

15.45 Frågor/avslutning

Antal platser

Varje kommun har möjlighet att delta med cirka 8-12 personer, vi kommer dock att vara flexibla så att så många som möjligt kan delta. Maxantal är 150 personer.

Var:
Lumber & Karle, Götaplatsen 1, Kvänum
Kostnad:
Dagen är kostnadsfri. Frukostfralla, lunch och fika ingår för alla deltagare.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 23.59.

Kontakt