Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 maj 2023 klocka 09.00 - 16.30

Grundläggande utbildning i samverkan vid CBRNE

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Utbildningsdagen genomförs i samverkan mellan kommunal räddningstjänst, ambulanssjukvården och polismyndigheten.

Dagen syftar till att öka kunskapen, medvetenheten och belysa vikten av samverkan med andra aktörer hos den enskilde brandmannen, polismannen, ambulanspersonalen eller annan blåljuspersonal vid CBRNE-händelser. Syftet är också att öka kunskapen om den egna säkerheten samt att minska konsekvenser vid händelser med CBRNE-farliga ämnen.

Vi inleder med teoripass om de olika ämnen som påträffas vid en olycka/händelse. Dagen avslutas med en table top-övning utifrån en ”vardaglig händelse” för att skapa möjlighet att utifrån förmiddagens teori öva agerande vid en händelse.

Utbildningen finansieras genom ett krisberedskapsprojekt som syftar till att stärka vår förmåga att hantera CBRNE-händelser. Länsstyrelsen är sammanhållande för projektet.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till personal inom blåljusmyndigheter och samverkansaktörer i länet som varit i tjänst minst i två år: Kommunal räddningstjänst, Ambulanssjukvården, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket med flera.

Praktisk information

Klädsel: Uniform eller motsvarande för inre tjänst.

Välkommen!

Var:
Ullevi Restaurang & Konferens, Paradentrén, 411 40 Göteborg
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
14 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.59.

Kontakt

Reine Lamkiewicz: reine.lamkiewicz@polisen.se

Anneli Wikberg: anneli.lundstrom@vgregion.se

Carl-Fredrik Lindahl: carl-fredrik.lindahl@rsgbg.se

Matthias Johansson: matthias.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt