Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11 maj 2023 klocka 09.00 - 12.00

Hetta – människor och byggnader i en varmare värld

En person står vid ett fönster och håller på att reglera en persienn. 

Foto: Mikael Wallerstedt

Välkommen till en förmiddag om hetta! Länsstyrelsen vill ge er en möjlighet att veta mer om värme och vad vi kan göra för att minska de negativa effekterna av den.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen presenterat sin nationella värmekartering som ger oss en bild över vilka delar av våra samhällen som blir varmast. Länsstyrelsen vill nu ge er en möjlighet att veta mer om värme och vad vi kan göra för att minska de negativa effekterna av den.

Den här dagen fokuserar vi på människor och byggnader, men vi har även ett kortare pass om betydelsen av grönska.

Program

  • Inledning från Länsstyrelsen
  • Hetta inpå bara skinnet – så påverkas vi fysiskt och psykiskt av extrem värme / Izabella Rosengren
  • Att skydda sårbara grupper – åtgärder och aktörer / Elin Andersson
  • Värme i bebyggda utomhusmiljöer - åtgärder för att minska värmestress / Sofia Thorsson
  • Paus
  • Utformning av byggnader och kvarter / Roland Magnusson och Marie Haeger-Eugensson
  • Avslutning

  Izabella Rosengren

  Författare och frilansande vetenskapsjournalist med klimat och hållbarhet som främsta inriktning. Jag är baserad i Lund/Malmö, men reser ofta över hela världen i jakt på spännande/viktiga/bortglömda berättelser. Jag har även en examen i naturgeografi och klimatvetenskap och har arbetat som lärare på journalistutbildningen vid Lunds universitet. Förra året kom min debutbok, den populärvetenskapliga "Hetta – om människan i en varmare värld".

  Elin Andersson

  Sedan 2016 är jag utredare för miljöns påverkan på folkhälsan i Sverige. Jag arbetar nästan uteslutande med klimatförändringens påverkan på folkhälsa, och då särskilt med nationell vägledning för hantering av hälsorisker av värmeböljor. Jag har en master i miljövetenskap från Göteborgs universitet och har tidigare arbetat som regional samordnare för dels klimatanpassning och dels miljömålen.

  Sofia Thorsson

  Professor i naturgeografi, vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Mitt forskningsområde är stadsklimatologi och hur stadens klimat kommer att förändras i ett framtida varmare klimat och hur städer kan anpassa sig till dessa förändringar - med fokus på värmestress och den urban vegetationens förmåga att mildra värmestress.

  Roland Magnusson

  Civilingenjör Väg & Vatten. Mångårig erfarenhet av inomhusklimat och energifrågor i byggnader. Sakkunnig inom byggnadsutformning och klimatberäkningar för redovisning mot myndigheter, kunder och certifieringssystem. Arbetar tillsammans med Marie Haeger-Eugensson med ett forskningsprojekt för COWI, där vi studerar kopplingen mellan externt mikroklimat och inomhusklimat.

  Marie Haeger-Eugensson

  FoU-chef på COWI division Samhällsbyggnad. Arbetar även på Institutionen för Geovetenskaper vid Göteborgs universitet. Huvudsakliga arbetsområden är inom klimatområdet både på COWI och GU med lokalklimatprocesser och framtida klimatförändringar i främst urban miljö så som värmemodellering inklusive analys och metodutveckling. Inom alla områden utformas och sker jobbet med applicering på samhällsplanering och urban resiliens då det är i den miljön resultaten ska/kommer implementeras. Har även erfarenhet av olika former av riskbedömningar på människors hälsa från både luftföroreningar och av förhöjda temperaturer.

  Målgrupp

  Tjänstepersoner i länets kommuner, som på olika sätt arbetar med klimatanpassning, eller med uppgifter där hänsyn behöver tas till påverkan från klimatförändringen och dess effekter.

  Praktisk information

  Var:
  Temadagen sänds digitalt via Mediaflow. Vi skickar ut länk några dagar innan till de som anmält sig.
  Kostnad:
  Kostnadsfritt
  Sista anmälningsdag:
  08 maj 2023

  Anmäl dig

  Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

  Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 maj klockan 23.59.

  Kontakt

  Anna Georgieva Lagell
  anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se

  Kontakt