Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28 apr 2023 klocka 09.00 - 15.00

Temadag om Syrien 28 april – landinformation, migration och mottagande i Sverige

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Temadagens syfte är att öka deltagarnas kunskap om Syrien. Syftet är också att öka kunskapen om situationen för personer från Syrien i Sverige, för internflyktingar i Syrien och för flyktingar som finns i närliggande länder till Syrien.

Bland föreläsarna

Aron Lund, är analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), där han studerar arabvärldens och östra Medelhavsregionens säkerhetspolitik. Lund är knuten till den New York-baserade tankesmedjan Century International och Centrum för Syrienstudier vid S:t Andrews-universitetet. Han arbetade 2013-2016 för Mellanösternprogrammet vid Carnegie Endowment for International Peace och var 2019 gästforskare vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI). Mellan 2018 och 2020 studerade han syriska väpnade grupper med stöd från Harry Frank Guggenheim-stiftelsen.

Helena Lindholm, är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. Hon har ett speciellt intresse för Mellanöstern, men också för flyktingskap och migrationsprocesser i relation till konflikt och utsatthet samt för diasporabefolkningar och statslöshet. Lindholm är ordförande för regeringens Expertgrupp för biståndsanalys och ledamot av styrelsen för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Ambassadör Per Örnéus, har arbetat på UD i över 25 år, de senaste åren som ambassadör för humanitära frågor. Dessförinnan var Örnéus chef för UD:s enhet för multilaterala utvecklingsfrågor. Örnéus har även tjänstgjort som ambassadör och biträdande chef för Sveriges FN-representation i New York. Örnéus utsågs i mars 2017 till särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som är verksam inom området nyanländas etablering eller arbetar med tidiga insatser för asylsökande.

09.00 Inledning

09.10 Syriens historia, befolkning och geografi
Aron Lund, syrienkännare och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

09.50 Paus

10.00 Syrien idag, aktuella processer och händelser
Aron Lund, syrienkännare och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

10.45 Paus

11.00 UNHCR The Refugee Situation in and around Syria and Resettlement to Sweden (föreläsningen är på engelska)
Katherine Harris och Lisa Van Hogerlinden, UNHCR, Amman Libanon

11.30 Aktuellt asylsökande, uppehållstillstånd och anknytning från Syrien.
Aron Nordmark och Jacob Bomgren, beslutsfattare, Migrationsverket

12.00 LUNCH

13.00 Förutsättningar för fred och återuppbyggnad
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

13:55 Paus

14.05 Sveriges och EUs prioriteringar
Per Örnéus, ambassadör för humanitära frågor och särskilt sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern

14.35 Reflektioner från dagen

14.45 Avslutning

Var:
Digitalt Webbseminariet är kostnadsfritt men anmälan behövs för deltagande. Du får en länk för att logga in efter anmälan.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 april klockan 23.59.

Kontakt