Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 apr 2023 klocka 09.00 - 12.00

Miljövänligt växtskydd i jordgubbar

Jordgubbar som växer

Länsstyrelsen erbjuder en 3 timmars webbkurs om alla de nya, effektiva icke-kemiska bekämpningsmedel som kommit till jordgubbsodling.

Dessa nya bekömpningsmedel ger större odlingssäkerhet i ekologisk odling och möjlighet att odla mer miljövänligt (IPM) i konventionell odling. De minskar också den risk för utveckling av resistens som kemiska medel alltid innebär.

Förutom information om resistensrisken vid användning av (främst) kemiska och hur den kan förebyggas kommer vi att gå igenom de viktigaste icke-kemiska bekämpningsmedel och nyttodjur som får användas i jordgubbsodling. Ni får även möjlighet att ställa frågor till försäljarna Gunilla Persson från Nordisk Alkali, Örjan Slånberg från Lindesro AB och Thomas Ricard som producerar växtvårdmedlet BINAB. Och förstås till rådgivare Kirsten jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Innehåll:

  • Hur uppstår resistens mot bekämpningsmedel? Och hur kan man motverka utvecklingen?
  • Kombination av kemiska och icke-kemiska växtskydds- och växtvårdmedel
  • Hur kan växtstärkande medel användas i odlingen
  • Genomgång av de ekologiska växtskydds och växtvårdmedlen Binab Bär, Binab Vector, Vitisan, BotaniGard, Fibro, Neemazal-T/S och Turex, Sluxx, Raptol, Serenade ASO, Prestop/Lalstop G46 VG, Prestop Mix, Neoseiulus cucumeris och Phytoseiulus persimilis, samt förslag på strategi mot bladlöss i tunnlar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till ALLA jordgubbsodlare, både konventionella, IP/Svensk Sigill och ekologiska.

Praktisk information

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post: Hör av dig till kursansvarig som då kontrollerar att din anmälan är registrerad (kirsten.jensen@lansstyrelsen.se eller tel: 070-571 53 51)

Om du inte har fått kallelse till mötet senast kl 8 den 26 april, hör av dig senast kl 8.40 till kirsten.jensen@lansstyrelsen.se.

Kursprogram

9:00-9:45 Resistensrisker och antiresistensstrategi, Vilka är riskerna och hur kan många ekomedel vara med att minska riskerna för resistensutveckling mot kemiska medel?
Samt lite om Kumulus, Andersoni-rovkvalster och om växtstarkande medel som kisel, Fulvosyror och Bokashi/EM.

9:45-9:55 Thomas Ricard, Binab Bio-Innovation: Binab som växtvårdsmedel, vilka regler gäller?.

10:05-10:55 Gunilla Persson, Nordisk Alkali: Tips om Vitisan, BotaniGard, Fibro, Neemazal-T/S och Turex, samt lite om Sluxx och Raptol. Och möjlighet att ställa frågor.

11-11:55 Örjan Slånberg, Lindesro AB: Tips om Serenade ASO, Prestop/Lalstop G46 VG och Prestop Mix, Neoseiulus cucumeris och Phytoseiulus persimilis, samt förslag på strategi mot bladlöss i tunnlar. Och lite om Ferramol och humlor. Och möjlighet att ställa frågor.

11:55-12:00 Avslutning


Var:
Webbkurs via Skype
Kostnad:
Kursen finansieras inom Greppa Näringen och är kostnadsfri för deltagarna
Sista anmälningsdag:
25 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Godkänner du att vara med på deltagarlistan som skickas ut i samband med kallelsen? * (obligatorisk)
Godkänner du att vara med på deltagarlistan som skickas ut i samband med kallelsen?


Kontakt

Kirsten Jensen, Rådgivare för yrkesmässig trädgårdsodling på Länsstyrelsen i Västra Götalands län
070-571 53 51
kirsten.jensen@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt