Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 apr 2023 klocka 10.00 - 12.00

Regional träff om nationella minoritetsfrågor

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Minoritetspolitiken är ett tvärsektoriellt politikområde som innefattar lagstadgade skyldigheter gentemot de nationella minoriteterna i hela landet på lokal, regional och nationell nivå.

Den skärpta minoritetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2019 ställer högre krav på verksamhet hos Länsstyrelsen, samt för kommuner och regioner. Syftet med träffen är att följa upp från vår andra träff den 7 oktober 2022, och berätta för varandra hur vi arbetar idag, lyfta utmaningar och möjligheter samt behov av regionalt stöd. Kan tematiska regionala träffar vara ett bra sätt att stärka det kollegiala lärandet?

Målgrupp

För dig som arbetar med nationella minoriteter i Västra Götaland.

Praktisk information

Skype-länk för att ansluta till mötet skickas ut till de som har anmält sig senast 21 april.

  • Välkommen & inledning
  • Aktuell information från Länsstyrelsen Stockholm
  • Aktuell information från Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Aktuell information från FFO-nätverket i Västra Götaland
  • Romano Center Väst
  • KESKI – ny webbsida och plattform
  • Förslag för diskussion: Tematiska träffar
  • Övrigt (maila gärna önskemål eller förslag på tema du vill att vi tar upp)
Var:
Utbildningen hålls digitalt via Skype. Skype-länk för att ansluta till mötet skickas ut till de som har anmält sig senast 21 april.
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
20 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 33 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 april klockan 23.59.

Kontakt

Elin Strand
Telefon: 010-224 46 89
E-post till Elin Strand

Kontakt