Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12- 13 okt 2023 klocka 09.00 - 15.00

Utbildning i PATRIARK – V2

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Den 12-13 oktober anordnar vi en tvådagarsutbildning i bedömningsmetoden PATRIARK – V2. Vi behöver din intresseanmälan senast den 21 augusti.

PATRIARK är en bedömningsmetod som används för att bedöma och hantera risker vid hot om och utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen syftar till att ge kunskap och vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och utsatthet av hedersförtryck. Den pågår under två dagar och innehåller både teoretisk kunskap och praktisk träning. Vid genomförd utbildning erhålls utbildningsbevis och därmed behörighet att använda PATRIARK - V2 i sitt arbete.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig primärt till behandlare/handläggare/ socialsekreterare inom socialtjänsten i Västra Götalands län, vilka i sin profession kan möta personer där det finns
en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld och förtryck. Sekundärt vänder sig utbildningen till personer som arbetar i kvinnojour, tjejjour eller mansjour i Västra Götalands län.

Krav på förkunskaper

För att delta krävs goda kunskaper om såväl våld i nära relation som hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap om/erfarenhet av personbedömning av gärningspersoner eller offer för våld ökar chanserna att tillgodogöra sig utbildningen, men är inget krav.

Kursinnehåll

 • Genomgång av teorin bakom riskbedömning
 • Beslut och analysteori
 • Genomgång av manualens upplägg, tillvägagångssätt
  för att genomföra en riskbedömning
 • Risker, sårbarhetsfaktorer och relevans
 • Motivator, spärrsänkare och destabilisatorer
 • Riskscenarion och sammanfattande underlag
 • Grupparbete med fiktiva fallbeskrivningar under
  båda dagarna

Utbildare och kursmaterial

Marie Persson, Utvecklingssekreterare/Samordnare vid Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Malmö. Varje kursdeltagare får ett tryckt exemplar av manualen: PATRIARK - V2. Övrigt skriftligt underlag kommer att skickas ut till bekräftade deltagare inför utbildningen för egen utskrift. Ett detaljerat program skickas till bekräftade deltagare inför utbildningen.

Antal platser och intresseanmälan

Utbildningen har plats för 50 deltagare. Max 2 personer per kommun/stadsdelsnämnd/jourverksamhet får anmäla sitt intresse att delta. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Intresseanmälan görs via nedan webbformulär. Sista dag att lämna intresse för att delta i utbildningen är måndag den 21 augusti.

Reservlista

En reservlista kommer att upprättas och tas i bruk vid eventuella återbud eller förhinder. Vid aktiverande av reservlistan förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att fördela platserna.

Besked

När anmälningstiden har gått ut kommer Länsstyrelsen att fördela platserna och du får då antingen en bekräftelse på att du blivit antagen till utbildningen, eller ett besked om att vi inte kan erbjuda dig en plats.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Övriga kostnader som kan uppkomma i samband med utbildningen betalas av medverkande verksamhet.

Tid och plats

Torsdag den 12 oktober kl. 09.00-16.00 samt fredag den 13 oktober kl. 09.00-15.00.

Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg. Det är inte möjligt att delta digitalt.


Var:
Utbildningen är kostnadsfri. Övriga kostnader som kan uppkomma i samband med utbildningen betalas av medverkande verksamhet.
Kostnad:
Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.
Sista anmälningsdag:
21 aug 2023

Gör en intresseanmälan

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Utbildningen har plats för 50 deltagare. Sista anmälningsdag är den 21 augusti klockan 23.59.Har du teoretisk kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har du teoretisk kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck? (obligatorisk)Har du praktisk erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har du praktisk erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck? (obligatorisk)


Har du teoretisk kunskap om våld i nära relation? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har du teoretisk kunskap om våld i nära relation? (obligatorisk)Har du praktisk erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har du praktisk erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation? (obligatorisk)


Kontakt

Maria Ekholm
Utvecklare mäns våld mot kvinnor, enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor
maria.ekholm@lansstyrelsen.se
010-224 42 15

Kontakt