Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30 mar 2023 klocka 08.30 - 16.00

Utbildningsdag i PBL för länets politiker

Vinjett

Vi välkomnar dig som är politiker inom plan- och byggområdet till vår utbildningsdag i PBL (plan- och bygglagen) i Göteborg den 30 mars.

Dagen ska bidra med kunskap och inspiration inför den nya mandatperioden. Utöver att prata om grunderna i plan- och bygglagens olika delar, hoppas vi kunna inspirera till mellankommunala initiativ och belysa hur politiken kan engageras samt tydliggöra roller.

Tid och plats

30 mars 2023, kl 08.30-16.00. Efterföljande mingel från kl 16.00 till ca 18.00. Utbildningsdagen äger rum på Clarion Hotel Post Länk till annan webbplats., Drottningtorget 10, Göteborg.

Program

08.15–09.00
Incheckning och registrering, mingel och gemensam fika.

09.00–09.15
Dagen inleds av Sten Tolgfors, landshövding, och Andreas Lidholm, länsarkitekt.

09.15–10.00
Andreas Lidholm, länsarkitekt, gör nerslag i ett antal grundläggande planeringsprinciper Föredraget berör också kommunens planberedskap och möjligheterna med strategisk planering samt att arbeta inom komplexa miljöer.

10.00–10.30
Torbjörn Sahl, samordnare för översiktsplanering, berättar om översiktsplanens roll i samhällsplaneringen. Vi får lära oss vad en översiktsplan ska innehålla, vilka krav som ställs på kommunen och hur Länsstyrelsen kan stödja kommunen i översiktsplaneringen.

10.30–11.00
Paus

11.00–11.30
Matilda Wirebro, planhandläggare, och Beatrice Buskas, länsjurist, presenterar grunderna i detaljplanering och detaljplaneprocessen. Vi går igenom lagstiftningen och Länsstyrelsens roll i processen.

11.30–12.30
Lunch

12.30–13.00
Jonas Ledelius, länsjurist, och Ann-Louise Hulter, planarkitekt, berättar om grunderna i lovgivning och bygg kopplat till byggnadsnämndernas uppdrag. Vi går även in på skillnaden mellan politiska frågor och myndighetsuppdraget, byggnadsnämndernas tillsyn enligt PBL och vilket ansvar byggnadsnämnden har när det gäller efterlevnaden av PBL.

13.00–13.30
Ewa-Leena Johansson och Isabella Lohse, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen i Ljusnarsbergs kommun, berättar om den lilla kommunens verklighet och om samverkan i gemensam Bygg- och miljönämnd tillsammans med tre andra kommuner.

13.30-14.00
Paus och mingel

14.00-14.30
Karl-Olof Petersson, kommunchef i Melleruds kommun, berättar om mellankommunal samverkan med fokus på ”Det goda livet i Dalsland”, där kommunerna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Fyrbodals kommunalförbund gemensamt driver en plan 2021 till 2025 för att stärka landskapets strukturella förutsättningar.

14.30–15.00
Linda Nygren delar med sig av sina erfarenheter som förvaltningschef i Göteborgs stad. Hon pratar om sätt att leda utvecklingen framåt tillsammans med politiken, med mod, tydlighet och medvetenhet om de olika inneboende funktionerna som rollerna har.

15.00–15.30
Anna Holmqvist och Hanna Irvenå, båda programarkitekter i stadsarkitektteamet på Malmö Stad, berättar om hur stadsbyggnadskontoret har involverat politiken i stadsbyggnadsprocessen, vilka önskemål politiken haft kring sin medverkan och hur kontoret mött dem i olika situationer.

15.30–15.45
Andreas Lidholm, länsarkitekt, summerar dagen.

Från kl. 16.00
Eftermingel med dryck och tilltugg. Kom ihåg att ange om du vill delta i minglet när du anmäler dig!

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som är politiker och sitter i kommunens byggnadsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd eller motsvarande, med ansvar för plan- och byggfrågor. Det finns även möjlighet att delta för dig som är ledande tjänsteperson, för att du ska kunna ta frågorna vidare inom din organisation.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan senast 20 mars 2023.

Utbildningen kostar 700 kronor per person. I anmälningsavgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och avslutande mingel med dryck och tilltugg.

Vid frågor om dagen

Praktiska frågor och anmälan om specialkost eller hjälpmedel:
Caroline Karlsson
Avdelningssekreterare
010-224 53 14

Frågor om dagens innehåll:
Andreas Lidholm
Länsarkitekt
010-224 45 99


Var:
Clarion Hotel Post, Göteborg
Kostnad:
700 kronor
Sista anmälningsdag:
20 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 mars klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt