22 mar 2023 klocka 18.00 - 20.30

Ta hand om din jordkällare

Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Länsstyrelsen Västra Götaland

Jordkällare är en del av vårt kulturarv. Är du en intresserad av att veta mer om din jordkällare? Kanske funderar du på hur du ska sköta jordkällaren så att den finns kvar i 100 år till.

Människan har alltid haft behov att kunna förvara och långtidslagra livsmedel. Till exempel fanns det förvaringsgropar redan under stenåldern. Idag vill många bevara och använda sina jordkällare. Källare är ett klimatsmart, grönt alternativ och ett billigt ”kylskåp” där du kan förvara en större mängd mat under vintern.

Vårt öppna odlingslandskap är resultatet av hur människan brukat markerna under flera tusen år. Det är vårt kulturlandskap. I detta finns även äldre jordbruksbyggnader som har stora kulturhistoriska värden. De berättar hur våra förfäder levde och brukade odlingslandskapet. En sådan byggnad är jordkällaren.

Under kursen kommer Ann-Charlott Hajdu-Rafis, rådgivare från Länsstyrelsen Västra Götaland, Landsbygdsavdelningen att prata om;

  • Jordkällarens historia
  • Jordkällarens grundplan
  • Byggnadsteknik och lokala skillnader
  • Kontinuerlig skötsel av jordkällaren
  • Vanliga problem i jordkällaren
  • Biologisk mångfals i jordkällaren
  • Förvaring och användning

På länsstyrelsen arbetar vi för Ett rikt odlingslandskap. Det är ett av Sveriges 16 miljömål.

I Sverige vill vi att ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsprodukten ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” (Riksdagens definition av miljömålet)

Målgrupp

Du som bor på landsbygden och/eller driver ett jordbruksföretag och har en jordkällare på din fastighet som du vill restaurera och underhålla.

Viktig information om anmälan

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post. Hör av dig till kursansvarig så att jag kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig.
Ann-Charlott Hajdu-Rafis, 010-224 56 06 eller e-postadress: ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se för att komma med på reservlistan.

Veckan innan kurstillfället kommer en kallelse med mer information att skickas till din e-post.

Efter sista anmälningsdag räknas din anmälan som bindande. Om du avanmäler dig efter den 14 mars kommer vi fakturera fikakostnaden till dig

Uppgiften om personnummer är obligatorisk då det är ett krav från Jordbruksverket vid redovisning av kurser. Informationen används för statistikuppgifter av Jordbruksverket.

Var:
Tjörns Hembygdsgård i Hjälteby
Kostnad:
Du betalar själv 50 kr för fika på plats. I övrigt är kursen är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
14 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 mars klockan 23.59.

Kontakt

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
Rådgivare inom landsbygdsutveckling och ett rikt odlingslandskap på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

E-post: ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-224 56 06

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt