02 mar 2023 klocka 09.30 - 16.00

Våld mot personer med funktionsnedsättning 2 mars 2023

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkommen till en konferens om våld mot personer med funktionsnedsättning!

Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld av närstående har länge varit osynliggjorda. Samtidigt vet vi att personer med funktionsnedsättning blir utsatta för våld av närstående i högre utsträckning än andra och att många barn med funktionsnedsättning lever i våldets skugga. Våldet som riktas mot vuxna och barn med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men ställer samtidigt andra krav på upptäckande av våld och förebyggande arbete. Länsstyrelsen bjuder därför in till en utbildning om våld mot personer med funktionsnedsättning.

Metoder, verktyg och arbetssätt för att förebygga, upptäcka och motverka upptäcka våld mot personer med funktionsnedsättning

Utbildningen hålls av Linn Moser Hällen. Linn är socionom, handledare, författare och föreläsare inom området våld i nära relation. Under dagen kommer Linn fokusera på vilka metoder och arbetssätt som kan användas för att förebygga, upptäcka och motverka våld som riktas mot personer med funktionsnedsättning. Fokus är rättssäkra stöd för kunskap om våld i nära relation, såsom att ställa frågor om våld, verktyg och metoder.

Dagen riktar sig framför allt till dig som i ditt vardagliga arbete möter personer med funktionsnedsättning, eller till dig som arbetar med våldsförebyggande arbete inom kommun och Västra Götalandsregionen.

Plats

Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Anmälan

Anmäl dig kostnadsfritt i formuläret nedan. Maxantal för deltagare är 130 personer. Sista anmälningsdag är den 8 februari. Under dagen välkomnas endast deltagare från Västra Götaland. Vegetarisk frukost, lunch och fika ingår.

Antalet platser är begränsade och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Vid utebliven eller sen avbokning debiteras 1.000kr. Platsen kan överlåtas till kollega. Vid förhinder meddela danijela.mitric@lansstyrelsen.se senast den 24 februari. Vid sjukdom meddelar du detta så snart du har möjlighet.

Ta gärna del av vår digitala konferens den 1 mars. Anmäl dig här.

Program 2 mars

Detaljerat program för den 2 mars kommer att skickas ut tillsammans med bekräftelse på att du har fått plats på utbildningen efter att anmälningstiden gått ut den 8 februari.

Var:
Utbildningen genomförs på plats i Göteborg, Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 februari klockan 23.59.

Konferensen är fullbokad, detsamma gäller reservlistan. Du kan fortfarande anmäla dig till dag 1 som är digital:

Våld mot personer med funktionsnedsättning 1 mars, digital konferens

Kontakt